Storfangst for Kantega

Vant sitt største IT-prosjekt noen gang. Utkonkurrerte 16 andre tilbydere for ny mobilapp og saksbehandling.

Storfangst for Kantega
IT-selskapet Kantega skal levere ny saksbehandlingsløsning og mobil-app for tilsyn til Fiskeridirektoratet. (Bildet viser kontroll med en russisk tråler tatt i arrest utenfor Lofoten i 2008, mistenkt for ikke å ha rapportert inn fangst.) Bilde: Rune Breimo / NTB scanpix

Det ansatteide IT-konsulentselskapet Kantega fikk Fiskeridirektoratet på kroken.

Nå skal de utvikle ny kontroll- og tilsynsløsning, inkludert iPad-applikasjon og et webbasert saksbehandlingssystem.

Premien etter å ha utkonkurrert 16 andre tilbydere i en anbudskonkurranse er betydelig.

Leveransen har en verdi på over 20 millioner kroner.

Dette tas imot som en betydelig seier av konsulentselskapet og deres rundt hundre ansatte, som alle er likeverdige aksjonærer.

Prosjektperioden anslås å strekke seg over halvannet år.

Rekord

Kantega opplyser at dette er det største enkeltprosjektet i selskapets historie, som strekker seg tilbake til etableringen tidlig på 2000-tallet.

I fjor omsatte virksomheten for 100 millioner kroner. Leveransen til direktoratet vil merkes godt på inntektssiden.

- Løsningen blir et internt system for saksbehandling, tilsyn og kontroll med fiskeri- og oppdrettsnæringen. Den vil samle all informasjon på ett sted, sier IT-direktør Bjørn A. Sætren i Fiskeridirektoratet til digi.no.

Nettbrett-applikasjoner er for tilsyn ute i felten. Webapplikasjonen vil bli brukt internt av saksbehandlere. På serversiden er alt basert på Java-teknologi. Den nye løsningen vil samle data fra underliggende registre, og vil gjøre at medarbeiderne ikke må gå inn i mange systemer før de reiser på tilsyn.

Leveransen skal erstatte en del systemer. Sætren sier at dette forhåpentligvis vil gi dem en mer effektiv behandlingsprosess.

Gjenbruk

Jørund Leknes er teknisk arkitekt for prosjektet i Kantega.

Jørund Leknes
Jørund Leknes og kollegene i Kantega er opprømt over prosjektets størrelse, men og samfunnsnytten. Løsningen de leverer skal bedre tilsynet med havbruksnæringen. Bilde: Lena Johnsen
Han forteller at gjenbruk av koden er med på å gjøre dem konkurransedyktige. Ved ikke å finne opp hjulet på nytt sparer de inn på den totale ressursbruken.

Videre forklarer han at Fiskeridirektoratet får eierskap til koden. Det åpner for at andre offentlige etater kan ta i bruk løsningen som nå utvikles.

- De har fulle muligheter til å dele videre med andre hvis de ønsker det. Vi er ikke en leverandør som lever av å utvikle enkeltprodukter vi selger videre, men tror veldig på deling og gjenbruk, sier Leknes.

Må virke offline

Også Fiskeridirektoratet trekker frem gjenbruk. Det rimer godt med strategien til IT-direktør Sætren.

- I hvilken grad vurderte dere hyllevare eller standardkomponenter. Det høres ut som det blir en del skreddersøm?

- Dette har vi vurdert nøye. Det er ikke en løsning som utvikles fra grunnen av. Vi kombinerer med to leveranser Kantega allerede har laget for andre offentlige etater.  På den måten har vi i stor grad valgt gjenbruk som strategi. Løsningen skal kobles til våre backend-systemer. Utviklingsjobben er i stor grad å tilpasse systemet til vårt domene, sier IT-direktøren.

De eldre leveransene han sikter til er et større saksbehandlingsprosjekt Kantega har levert til Oslo kommune, samt et prosjekt for Flytoget. Sistnevnte er en mobil feltløsning med offline-synkronisering, som fungerer uten tilgang på nett.

Direktoratet stilte også krav om at løsningen må fungere offline, da tilsynsfolkene ofte jobber i områder der dekningen er dårlig.

- Min filosofi er at jeg alltid ser etter standard programvare eller hyllevare først. Når det ikke er tilgjengelig ser vi på det som allerede har suksess i markedet, sier Sætren.

Deler gjerne

- Vil dette bli en løsning også andre offentlige virksomheter kan få glede av. Andre tilsyn?

- Ja, i utgangspunktet er det vi som kjøper systemet. Vi samarbeider tett med andre tilsynsmyndigheter, men løsningene er ofte tilpasset brukerne.

Ulike regelverk gjør at løsningen nok ikke er direkte overførbar til andre etater, men det er mange generiske grunnkomponenter.

- Vi er åpne for at andre som ønsker å implementere slike løsninger kan komme til oss, sier Bjørn A. Sætren i Fiskeridirektoratet.

Han er godt fornøyd med anbudsrunden, der hele 17 leverandører leverte tilbud.

- Jeg vil si at det var veldig mange flinke leverandører i markedet som kan levere gode mobile løsninger. Det er min oppfatning at flere av de vi satt igjen med i siste runde kunne levert en god løsning til oss.

Pris avgjorde ikke

Det var til slutt kvaliteten på besvarelsene og oppfølging som gjorde at de valgte leverandør, ikke pris, røper han.

- Nå var det ikke store forskjeller på det punktet, men vi evaluerte ikke pris som det viktigste. Løsningen vi ble tilbudt var så nært opp til vårt behov at vi vurderte risikoen for å velge dem som lavest.

Prosjektet skal implementeres med Lean-metode. Det vil typisk bli månedlige sprinter der løsningen skal leveres inkrementelt. Det starter i høst og vil fortsette ut 2016.

- De første bitene vil kunne tas i bruk allerede i løpet av året. Det kan vi gjøre fordi det er gjenbruk av kode, blant annet med pålogging til mobilklient, rollestyring, synkroniseringsteknologi offline-online, integrasjon mot Office og den typen ting, sier IT-direktør Sætren.

Kantega skal også bistå med drift de første par årene, før direktoratet selv tar over denne oppgaven.