Storfusjon i salgsstøtte

Software Innovation og Vega Software går sammen med målsetning om å bli markedsleder i Skandinavia på salgs- og kundestøttesystemer. Software Innovation, som blir det overtagende selskap, er med fusjonen ett skritt nærmere børsnotering.

Software Innovation og Vega Software går sammen med målsetning om å bli markedsleder i Skandinavia på salgs- og kundestøttesystemer. Software Innovation, som blir det overtagende selskap, er med fusjonen ett skritt nærmere børsnotering.

Software Innovation og Vega Software går sammen for skape en ny markedsleder innen salgs- og kundestøtte-systemer. De to selskapene leverer hvert sitt salgsstøtte-system, men betjener ulike deler av markedet. Software Innovations Salesmaker er beregnet for høy-ende markedet, mens Vegas produkt er et mer tradisjonelt salgsstøtte-program myntet mot volummarkedet. Det nye selskapet får omlag 150 ansatte og budsjetterer i 1997 med en omsetning på 100 millioner kroner.

Fusjonen mellom de to selskapene har vært på tegnebrettet siden før påske og drivkraften har vært å utnytte synergieffekter mellom selskapenes produkter.

- I første omgang vil vi tilby kryssoppgraderinger, men etterhvert vil de to produktene også bli videreutviklet med tanke på gjensidig kompatibilitet og informasjonsdeling, sier administrerende direktør i Software Innovation, Per Kveim, til digi. Kveim, som også vil bli leder for det fusjonerte selskapet, forteller at fusjonen vil fremskynde den planlagte børsnoteringen av selskapet.

- Før fusjonen hadde vi planlagt børsnotering om ett til fire år. Nå kan vi trygt si at det er nærmere ett enn fire, sier Kveim, som tidligere har satt som betingelse for en eventuell børsnotering at selskapet skal vise resultater internasjonalt.

- Fusjonen med Vega gjør oss mer rustet for etablering i utlandet. I første rekke vil vi etablere oss sterkt i USA, sier Kveim, og legger til at selskapet først og fremst vil satse på å levere nisjeprodukter for bankvesenet.

- Det er en rekke små aktører på det amerikanske markedet, der den største er omtrent dobbelt så stor som oss og har en markedsandel på rundt tre prosent. For å hevde seg i dette markedet tror jeg det er viktig å satse på nisjer. Vi har valgt bankvesenet, sier Kveim.

Integreringen av de to selskapenes organisasjoner vil ikke skje brått, selv om de ansatte i både Software Innovation og Vega Software har vært positivt innstilt til sammenslåingen.

- Nåværende administrerende direktør i Vega, Bjørn Ursin, vil fortsatt lede Vegas virksomhet ut året. Dette er ikke vår idé, men et råd vi har fått fra folk som har vært med på slike fusjoner tidligere. Vi vil gjøre det vi kan for at Software fortsatt skal være et godt sted å jobbe for de ansatte, sier Kveim som opplyser at Bjørn Ursin etter utgangen av året vil gå over i ny stilling som markedsdirektør.

Fusjonsoppgjøret mellom det to selskapene innebærer at Vega får tildelt 201.000 ny-utstedte aksjer i Software Innovation. I tillegg vil 20 prosent av markedsprisen på Vega bli utbetalt i kontanter til Vegas aksjonærer. Eierstrukturen i det nye selskapet vil fortsatt være dominert av ansatte som vil sitte på totalt 60 prosent av aksjene. Største eksterne aksjonær blir Orkla med 7,5 prosent.

At det også benyttes kontantoppgjør er trolig en konsekvens av at de to selskapene per i dag sitter med mellom 70 og 80 millioner av sin egenkapital i bankinnskudd. Det resterende av dette, etter utbetalingen til Vega aksjonærene, vil fortsatt være fri kapital, som ifølge ledelsen ikke skal benyttes før man finner et prosjekt som vil stimulere organisk vekst i den nye virksomheten.

Til toppen