Storfusjon innen språkteknologi

Språkteknologigiganten Lernout & Hauspie, med Microsoft i ryggen og andel i Nordisk Språkteknologi på Voss, har kjøpt sin sterkeste konkurrent Dragon Systems.

Språkteknologigiganten Lernout & Hauspie, med Microsoft i ryggen og andel i Nordisk Språkteknologi på Voss, har kjøpt sin sterkeste konkurrent Dragon Systems.

Selskapene skal ha hatt samtaler de siste to årene.

Oppkjøpet skal skje gjennom en aksjetransaksjon verdsatt til rundt 590 millioner dollar. Når det er sluttført om et par måneder, vil IBM og kanskje nederlandske Philips Electronics være de eneste internasjonale motpolene mot Microsoft innen språkteknologi til apparater beregnet på forbrukermarkedet, som PC-er, biler, mobiltelefoner, Internett-terminaler, husholdningsinnretninger og så videre. Dragon er blant annet kjent som språkteknologipartneren til Corel. En enkel talegjenkjenner buntes med WordPerfect Office i flere land, men den er ennå ikke tilrettelagt for norske forhold.

Wall Street Journal skriver at myndighetene i USA kan få problemer med å godkjenne oppkjøpet siden Lernout & Hauspie vil dominere det amerikanske markedet for språkteknologi til forbrukermarkedet. I dag er andelene anslått til 15 prosent for IBM, 36 prosent for Lernout & Hauspie og 48 prosent for Dragon. Lernout & Hauspie avviser dette og sier at andelene varierer sterkt fra måned til måned, avhengig av hvem som averterer mest i øyeblikket.

Microsoft har en 6,5 prosent andel i Lernout & Hauspie, og integrerer selskapets teknologi i flere produkter.

På CeBIT-messen i Hannover i februar bekreftet Lernout & Hauspie at de ville få ut sine første norskspråklige produkter i løpet av høsten.

Lernout & Hauspies partnerskap med Microsoft hindrer ikke selskapet fra også å engasjere seg innen språkteknologi for Linux. Årsaken er blant annet at den strippede Linux-klienten beregnet på bærbart utstyr har stor appell blant leverandører av slike apparater.

Ledelsen i Lernout & Hauspie sier oppkjøpet vil gi synergi innen både utvikling og markedsføring, og sette dem i stand til "endelig å lage produkter og løsninger beregnet på alminnelig bruk i nær framtid." Selskapet regner med at Dragon vil gi et forholdsvis beskjedent bidrag til inntjeningen i annet halvår i år, og et større bidrag fra og med 2001.

I 1999 hadde Lernout & Hauspie et positivt driftsresultat på 40 millioner dollar av en omsetning på 344 millioner, mens Dragon tapte 22 millioner dollar av en omsetning på 60 millioner.

Lernout & Hauspies aksjekurs er nesten tredoblet de siste fire månedene. Det er denne verdiøkningen som finansierer overtakelsen av Dragon. For noen uker siden overtok Lernout & Hauspie det amerikanske språkteknologiselskapet Dictaphone Corporation som lager avanserte systemer for helsesektoren og callsentre.

Les mer om Lernout & Hauspie:


Fullverdig språkteknologi på 36 språk - også norsk
Heretter snakker robotene som mennesker
Talende e-post fra bærbar terminal

Til toppen