Storkontrakt kan glippe for TietoEnator

DnB har utsatt en storkontrakt Tietoenator egentlig hadde i boks. Kanskje går kontrakten til EDB-sjef Endre Rangnes.

DnB har utsatt en storkontrakt Tietoenator egentlig hadde i boks. Kanskje går kontrakten til EDB-sjef Endre Rangnes.

TietoEnator hadde fått en kjempkontrakt med Gjensidige Nor om å levere nye såkalte kjernesystemer til storbanken. Kjernesystemene holder rede på selve kontoene og bevegelser inn og ut.

Men så skjedde det uventede - Gjensidige Nor ble kjøpt opp av DnB - og DnB har sine egenutviklede kjernesystemer. Nå er kontrakten i beste fall utsatt for TietoEnator.

For nå får EDB Business Partner forlenget sin avtale med DnB. Banken og EDB har inngått en rammeavtale for deltagelse og bidrag til bankens prosjekt for samordning av IT-systemer. Avtalen regulerer samarbeidsforhold og leveranser knyttet til DnB NORs integrasjonsprosjekt som skal være realisert innen første januar 2007.

Denne avtalen, i tillegg til rammeavtalen som ble inngått 22. mars i år, er et ledd i det langsiktige samarbeidsforholdet mellom DnB NOR og EDB som skal tilrettelegge for reduserte IT-kostnader i banken, heter det i meldingen fra selskapet.

DnB Nors konserndirektør innen IT, Bente A. Landsnes, sier til iMarkedet at det på kort sikt er fokus på å integrere så mange systemer som mulig. På lengre sikt vil valg av en enhetlig kjernesystem i banken være på agendaen. I klartektst betyr det at Tietoenator beholder kjernesystem-kontrakten på kort sikt, men at det er knyttet usikkerhet til den langsiktige kontrakten.

Les hele saken på iMarkedet, en søsterpublikasjon av digi.no.

Til toppen