Storkunder fornyer hos EDB

Bolig- og Næringsbanken (BNbank) har inngått avtale med EDB Business Partner om leveranse av løsninger og driftstjenester for sin bankvirksomhet. Avtalen gjelder i fem år fra 1. april 2004 til 31. mars 2009, og har en kontraktsverdi på vel NOK 60 millioner for perioden. Avtalen er en videreføring av tidligere avtale om leveranse av løsninger og driftstjenester, melder EDB.

Ny femårs avtale viderefører dagens avtale med EDB. EDB Bank & Finans leverer komplett løsningsportefølje og infrastruktur for bankens basis virksomhet for utlån, innskudd, integrasjon mot regnskap og rapportering, betalingsformidling og valutaområdet, kundedialog og informasjonsdistribusjon, nettbank, kontorløsninger for saksbehandling og salg, samt integrasjon med bankenes øvrige systemer. Driftstjenester og infrastruktur leveres av EDB IT Drift.

Til toppen