Storkunder gis tilgang til Windows-kildekode

Microsoft har gått med på å la noen utvalgte storkunder få se på kildekoden til Windows 2000. Men de får ikke lov til å gjøre endringer.

Steve Lipner som leder markedsføringen av Microsofts .Net server-produkter, sier til avisen Mercury News at om lag ett tusen selskaper får innsyn i kildekoden. Hensikten er å hjelpe dem til å avluse og fininnstille egenutviklede applikasjoner. Kundene gis bare innsyn mot å skrive under på lisensavtaler.

Tre motiver trekkes fram for å forklare hvorfor Microsoft snur så radikalt i forhold til tidligere praksis. Hittil har all Microsofts kildekode vært en nøye voktet forretningshemmelighet, og bare utvalgte utviklere har fått se den.

Den ene forklaringen går ut på at Microsoft ser på dette som et taktisk trekk mot åpen kildekodebevegelsen, som vinner stadig større innpass også på det kommersielle IT-markedet.

Den andre er at Microsoft ønsker å vise store kunder at de kan stole på at Windows er egnet til større oppgaver enn det de har brukt systemet til hittil.

Det tredje motivet skal være hensynet til monopolsaken, der pålegg til Microsoft om å dele kildekoden med andre har vært nevnt i forbindelse med mulige straffetiltak mot selskapet.

I første omgang er bare amerikanske selskaper med på ordningen. Et pilotprogram vil avgjøre i hvilken utstrekning europeiske og andre utenlandske kunder kan nyte det samme privilegiet.

Til toppen