BEDRIFTSTEKNOLOGI

Stormaskin «for nettskyen»

IBMs nye zEC12 kan bli selskapets mest lønnsomme produkt.

Med tilhørende programvare, tjenester og lagring står IBMs stormaskiner, her representert ved den ny zEC12, for over 40 prosent av selskapets samlede resultat.
Med tilhørende programvare, tjenester og lagring står IBMs stormaskiner, her representert ved den ny zEC12, for over 40 prosent av selskapets samlede resultat. Bilde: Jon Simon/Feature Photo Service for IBM
28. aug. 2012 - 16:44

IBM lanserer i dag en ny stormaskin, zEnterprise EC12.

Sammenliknet med forgjengeren zEnterprise 196 tilbyr zEC12 25 prosent bedre ytelse per prosessorkjerne, over 100 konfigurerbare kjerner og 50 prosent mer kapasitet. Sikkerhetsnivået er oppjustert enda et hakk. Klokkefrekvensen er jekket opp fra 5,0 GHz til 5,5 GHz, verdens raskeste.

Stormaskiner er seiglivede. En av årsakene er at IBM pøser på med milliarder i forskning og utvikling, slik at teknologien holder tritt med moderne krav. IBM anslår at zEC12 utgjør en investering i forskning og utvikling på i overkant av en milliard dollar over en treårs periode.

Regnskapene til IBM viser at selve stormaskinene står for om lag 4 prosent av selskapets samlede omsetning. Analytiker Toni Sacconaghi i Sanford C. Bernstein siteres i New York Times på at jernet har store ringvirkninger: Tar man med det stormaskinene trekker med seg av programvare, tjenester og lagring, kommer man opp i 25 prosent av IBMs omsetning – og over 40 prosent av resultatet.

Sacconaghis tilsvarende anslag forrige gang IBM lanserte en ny stormaskin, det vil si zEnterprise 196 fra juli 2010, var at selve maskinen sto for om lag 3 prosent av IBMs omsetning. Med tilhørende programvare, tjenester og lagring var andelen 20 prosent. Denne omsetningen sto for «minst» 40 prosent av IBMs resultat. (Se artikkelen fra juli 2010: IBM klar med ny stormaskin.)

Poenget her er følgelig at stormaskiner spiller en stadig større rolle for IBM, og at årets nyhet trolig tar sikte på å øke denne andelen, etter hvert som marginene på industristandard servere reduseres enda mer.

Et av markedsføringsargumentene for zEC12 er «ultimat sikkerhet for kritisk informasjon». Maskinen er den første kommersielle serveren som tilfredsstiller sikkerhetsklassifiseringen «Common Criteria Evaluation Assurance Level 5+». Det innebærer blant annet mulighet for trygg samtidig kjøring av flere applikasjoner med hvert sitt sett av konfidensielle data.

zEC12 er forsynt med en ny kryptografisk koprosessor, døpt CryptoExpress4S. Koprosessoren inneholder både ny maskinvare og ny programvare som er utviklet med tanke på håndtering av avanserte digitale signaturer, slik at maskinen skal kunne kjøre systemer som håndterer framtidens pass, nasjonale ID-kort og juridisk bindende signaturer i samsvar med EU-krav.

Et annet markedsargument for zEC12 er bruk i drifts- og forretningsanalyse. Maskinen er innstilt slik at analytiske applikasjoner skal kunne kjøre 30 prosent raskere enn på forgjengeren. IBM har framstilt en «DB2 Analytics Accelerator» med dedikert datavarehus fra oppkjøpet av Netezza i september 2010. Baksen integreres i zEC12 slik at kompleks drifts- og forretningsanalyse kan kjøres samtidig på samme plattform.

IBM forskning i mønstergjenkjenning har gitt zEC12 en egenskap døpt «zAware» i stormaskinens automatiserte drifts- og diagnosesystem. Teknologien analyserer interne driftsmeldingen med tanke på å avdekke avvik før de rekker å forårsake særlig skade. Konfigurasjon og implementasjon av zAware vil i praksis fordre spesialtjenester fra IBMs STG Lab Services.

Stormaskinene til IBM har avanserte egenskaper innen virtualisering. IBM opplyser at kunder vil kunne konsolidere tusener av distribuerte systemer til Linux-baserte virtuelle servere i en zEC12. Det skal gi redusert energibruk, redusert arealbruk og reduserte utgifter til lisensiering av programvare. IBM snakker om at én zEC12 svarer til en datahall med vanlige servere, og at investeringen per virtuell Linux-server kan bli lavere enn ved distribuerte løsninger.

Denne avanserte virtualisering skal, ifølge IBM, gjøre zEC12 egnet til miljøer der man ønsker å kombinere tradisjonell drift med privat og offentlig nettsky.

Tradisjonelt krever stormaskiner et hevet gulv i datarommet for kraftledninger og nettverkskabler. zEC12 bryter med denne tradisjonen: Stormaskinen er den første der man alternativt kan velge å føre alle kabler inn i maskinen ovenfra.

På minnesiden er det to nyheter i zEC12. Flashminnemoduler kalt Flash Express brukes til å sikre ytelsen ved plutselig aktivitetsøkning i dataintensive applikasjoner og anvendelser. En brå trafikkøkning i en nettbutikk eller et finansmarked skal følgelig kunne håndteres uten at brukerne merker den økte systembelastningen. Fra superdatamaskinen «Sequoia» ved Lawrence Livermore National Laboratory – verdens kraftigste ifølge den nye Top500-listen – har IBM hentet såkalt «transaksjonell minneteknologi». Oppfinnelsen øker ytelsen til programvare med mange samtidige operasjoner mot et delt datasett, for eksempel transaksjonsprosessering mot en gitt samling kontoer.

Høsten 2010 lanserte IBM en ny måte å utvide stormaskiner på, gjennom tilknytning av x86- og Power7-bladservere. Dette kalles «hybrid databehandling», og må ikke forveksles med hybride nettskyer. Det dreier seg om at driftsverktøyet zEnterprise Unified Resource Management kan forvalte arbeidsoppgaver ved å fordele dem mellom ressurser i stormaskinen og bladservere knyttet til en «zEnterprise BladeCenter Extension», også kalt zBX.

Dette konseptet videreføres med zEC12. IBM lanserer i dag også zBX Model 003. Tilrettelagte bladservere omfatter dedikerte enheter for spesielle oppgaver, blant annet for WebSphere-baserte applikasjoner.

IBM opplyser at de fram til utgangen av andre kvartal 2012 har levert over 140 zBX-enheter, med til sammen over 1000 bladservere, til sine stormaskinkunder.

For utvalgte behov kan IBM levere pakker av stormaskiner og programvare. Disse bærer selvbeskrivende navn. Her er et utvalg:

  • Intelligent Operations Center for Smarter Cities
  • Health Plan Integration Hub
  • Smarter Analytics: Anti-Fraud, Waste and Abuse Solutions (denne finnes i to utgaver, beregnet på henholdsvis helse og forsikring)
  • IBM Genelco Insurance Administration Solution
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.