Større marginer ga Compaq rekordkvartal

387 millioner dollar i overskudd for første kvartal innebærer en forbedring på 66 prosent i forhold til fjoråret. Årsaken skyldes delvis en omsetningsøkning på 13,4 prosent, men kanskje i første rekke bruttomarginene, som i årets første kvartal var på hele 24,5 prosent.

387 millioner dollar i overskudd for første kvartal innebærer en forbedring på 66 prosent i forhold til fjoråret. Årsaken skyldes delvis en omsetningsøkning på 13,4 prosent, men kanskje i første rekke bruttomarginene, som i årets første kvartal var på hele 24,5 prosent.

Compaq leverte i dag et foreløpig resultat etter skatt på $387 millioner for første kvartal 1997. Dette er en forbedring på hele 66 prosent i forhold til samme periode i fjor, til tross for at omsetningsveksten var på beskjedne 14,3 prosent. Mye av årsaken til det gode resultatet skyldes at selskapet i perioden hadde en bruttomargin på sine salg på 24,5, svært bra for et selskap i denne bransjen. Et solid bidrag til resultatforbedringen kom også fra logistikksiden, ettersom Compaq har klart å redusere sine varelagre betydelig det siste året. I forhold til første kvartal i fjor er varelageret redusert med $666 millioner, noe som også har medført en langt bedre likviditetssituasjon.

Compaq vil fortsatt arbeide med å forbedre logistikken, og vil i 1997 gjennomføre omlegginger i vareflyten for å redusere leveringstider og varelagre. Toppsjefen i Compaq, Eckhard Pfeiffer, forventer dessuten at både omsetningen og marginene vil fortsette å øke. Produktmessig vil Compaq, i året som kommer, satse enda sterkere på å levere fullintegrerte løsninger myntet mot Internett, med reduserte brukskostnader som kvalitetsmål.

Nøkkeltall fra resultatet for første kvartal er gjengitt i tabellen under.

Compaqs resultater Q1 1997 Q1 1996
Salgsinntekter (mill.dollar) 4.805 4.205
Resultat før skatt (mill.dollar) 569 334
Resultat etter skatt (mill.dollar) 387 234
Inntjening pr. aksje (dollar) 1,36 0,85

 

Til toppen