Større overskudd i CSC Solutions Norge

IT-konsernet CSC tjener mer i Norge, og tror på stor gevinst fra økt tjeneste-utsetting til India.

Større overskudd i CSC Solutions Norge

Computer Sciences Corporation, eller CSC som de er mest kjent som, er et stort internasjonalt IT-konsern med 79.000 ansatte spredd rundt om i verden. I Norge har de cirka 450 ansatte fordelt på sine kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Mange internasjonale IT-selskaper oppgir ikke tall for sin virksomhet i datterselskapene, men CSC opplyser at deres Norgeskontor omsatte for 664,8 millioner kroner i deres avvikende regnskapsår. Det ble avsluttet 31. mars i år. Det var en liten fremgang i forhold til 659,8 millioner i omsetning året før.

Av fjorårets omsetning, leverte selskapet et overskudd på 57,2 millioner kroner. Det er en fremgang fra 40,4 millioner året før, og det gir en resultatmargin på like under ni prosent.

- I realiteten medførte fjoråret en betydelig styrking av våre mest konkurranseutsatte områder innen tjenester som drift, forvaltning og outsourcing til bank-, finans- og forsikringsbransjen økte omsetningen med 18 prosent, sier Per Kristian Nauste, administrerende direktør i CSC.

Som så mange andre IT-selskaper i Norge, jobber CSC nå aktivt for å rekruttere flere ansatte. For å få til det har selskapet tydd til egne rekrutteringskvelder. De har avholdt en i Oslo, og kommende uke kjøres tilsvarende opplegg i Bergen og Trondheim.

I tillegg satser CSC mye på å utnytte sin kapasitet i India.

- I løpet av fjoråret styrket vi vår offshore satsning ytterligere. Offshore outsourcing er blitt en naturlig del av de aller fleste større IT-avtaler. Samtidig som våre norske ansatte får stadig større og mer krevende konsulent- og systemintegrasjonsoppdrag så øker andelen oppgaver som utføres offshore, sier Nauste.

Mange har uttrykt skepsis mot å tjenesteutsette til lavkostland som India, og leverandører som ErgoGroup har holdt igjen. Det mener CSC er gal strategi.

- Evnen til å kombinere norske, nordiske og internasjonale kompetanse- og ressursbaser gir CSC gode fremtidsutsikter i et marked som forventer stadig mer av IT-selskapene, sier Per Kristian Nauste.

Les mer om: