Større overskudd i Oracle

Oracle-sjef Larry Ellison tror Oracle nå kan true IBM i mellomvare-markedet.

Oracle er verdens tredje største programvareselskap, etter Microsoft og IBM. Selskapet vokser raskt organisk og er samtidig aggressive på oppkjøpsfronten.

Nå har selskapet lagt frem tallene for første kvartal regnskapsåret 2008. Oracle har som mange andre amerikanske selskaper avikende regnskapsår.

- Vi økte omsetningen fra salget av programvarelisenser med 35 prosent, den kraftigste kvartalsvise veksten på ti år, sier Safra Catz, finansdirektør i Oracle, i en pressemelding.

Omsetningen steg fra 3,59 milliarder dollar for et år siden, til 4,53 milliarder i år. Mye av det skyldes oppkjøp av selskaper som Hyperion Solutions, Stellent, Metasolv og en lang mindre selskaper.

Overskuddet steg fra 670 millioner dollar for et år siden, til 840 millioner dollar i årets første regnskapsmessige kvartal.

På mellomvaresegmentet der Oracle kniver hardt med IBM, hadde selskapet en vekst på 23 prosent. Det er selskapets toppsjef godt fornøyd med.

- Oracle passerte IBM som det største databaseselskapet for lenge siden. Hvis vi fortsetter å vokse like raskt innen mellomvare som vi gjorde dette kvartalet, vil vi utfordre IBMs førsteplass i mellomvare før året er omme, sier Larry Ellison, toppsjef i Oracle, i en pressemelding.

Til toppen