Større overskudd, men mindre enn forventet i Telia

Telia fikk et overskudd etter finansielle poster på 909 millioner svenske kroner i andre kvartal, motsvarende 356 millioner i fjor. Sterkest vekst er det på Carrier og Mobil-tjenester.

Telia ABs resultat blir imidlertid seende bedre ut ved at det inngår engangsposter på 271 millioner svenske kroner.

Ebitda (driftsresultat før avskrivninger finansposter og skatt)-resultatet endte på 3,014 milliarder kroner (2,857 milliarder kroner): SME hadde på forhånd regnet med ebitda-resultat på 3,396 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 988 millioner kroner (488 millioner kroner), mens gevinsten per aksje er 0,08 kroner (0,10). Omsetningen i Telia stanset i andre kvartal på 14,203 milliarder kroner (13,180 milliarder kroner).

I forretningsområdet mobil endte omsetningen på 4 milliarder kroner med ebitda på 1,126 milliarder kroner. Inntekt per kunde sank til 280 kroner per måned, ned fra 306 kroner, mens churn sank fra 10 prosent i første kvartal til sju prosent i andre kvartal.

I Carrier-virksomheten, der investeringene har vært store, er tapet på 400 millioner kroner, noe som øker tapene på denne delen til 750 millioner kroner.

Konsernsjef Marianne Nivert sier i en kommentar til tallene at det er vekst i kjernevirksomheten. Fastnettvirksomheten til Telia Networks viser for første gang etter forvalgsreformen vekst, skriver Nivert i rapporten.

Til toppen