Større sjanse for UMTS-utsettelse

Telebransjen ønsker seg utsettelser for sine UMTS-utbyggingsløfter og nå virker det som Stortinget tar dem på alvor.

Telebransjen ønsker seg utsettelser for sine UMTS-utbyggingsløfter og nå virker det som Stortinget tar dem på alvor.

Telenor, NetCom, Tele2 og Broadband Mobile lovet rask utbygging av sine UMTS-nett for å vinne sine lisenser for neste generasjons mobilnett. Siden har finansmarkedet kollapset og telefonene utsatt.

15. mai la Samferdselsdepartementet derfor frem sin såkalte mobilmelding. På grunnlaget av denne skal Stortinget diskutere og bestemme eventuelle lempinger på kravene og fristene. Selskaper som Telenor og Tele2 ønsker seg en utsettelse på minst ett år på grunn av mangelen på UMTS-telefoner og ønsker ikke noen utlysning av den fjerde lisensen.

Samferdselsdepartementets forslag går på tvers av bransjens egne ønsker: nei til utsettelser og auksjon av den fjerde UMTS-lisensen.

Les også:

Det knytter seg derfor stor spenning til Stortingets behandling av saken, særlig fordi telebransjen har gått fra vondt til verre siden mai. I Sverige har dessuten Post- och telestyrelsen åpnet døren på gløtt for utsettelser.


Men det vil drøye med en avklaring og nå kommer enda en utsettelse. Men dét er en god nyhet for UMTS-selskapene, for tiden jobber for dem.

Stortinget har kanskje både fått med seg den generelle utviklingen i aksjemarkedet og kravene om utsettelser og trusler om innlevering av lisenser i Sverige.

Dette vil nå Stortinget få høre mer om.

digi.no vet at Stortinget den 2. oktober sendte et brev til Samferdselsdepartementet der man ber om en generell oppdatering om mobil- og UMTS-markedet, både i Norge og andre land som det er naturlig å sammenligne seg med.

Dette lover godt for Telenor, NetCom, Tele2 og Hi3G som har sagt at de er interessert i Broadband-lisensen.

- Dessverre viser markedsutviklingen siden i vår at vi hadde rett da vi ba om utsettelser, sier Sigurd Sandvin, informasjonssjef i Telenor Mobil til digi.no.

Hvor lang tid departementet vil bruke på å svare Stortinget er ikke klart, men det begynner å haste hvis Stortinget skal holde sitt løfte om å behandle mobilmeldingen innen julen ringer inn.

Til toppen