Større trykk innen forretningssystemer

Gartner tror bedrifter igjen vil satse mer på forretningssystemer.

Gartner tror bedrifter igjen vil satse mer på forretningssystemer.

Databransjens hoffleverandør i IT-spådommer, analyseselskapet Garner, tar for seg markedet for ressursforvaltningssystemer (ERP eller "enterprise resource planning") -systemer og logistikksystemer (SCM eller "supply chain management).

Gartner har som hovedtese at ERP- og SCM-markedet vil vokse moderat i 2004.

Her er Gartners synspunkter på hva som vil øke IT-kundenes forhandlingsmulighet mot programvareleverandørene i 2004:

  • Markedet for Back-office (kontorsystemene) vil oppleve ytterligere konsolidering.
  • Store leverandører vil ha økende problemer med å bedre omsetningen og resultatet fra år til år med dagens prising og pakketering. Fokuset hos leverandørene vil være å levere mer tjenester og programvare til eksisterende kunder for å øke prisen på pakkene. Gartner tror også at programvareleverandørene vil øke fokuset på at kundene faktisk betaler for alle tjenester og systemer som benyttes. Det ventes flere oppgraderinger fra den eksisterende kundemassen i 2004.
  • Økende antall standardsystemer og web-baserte systemer til SMB-markedet. Dette vil fortsette å redusere IT-kundenes kostnader knyttet til kontorsystemer. Gartner tror at leverandører som leverer lavkostnads programvaresystemer vil få nye funksjoner, noe som vil redusere forskjellen mellom lavpris- og høyprissystemene. Denne trenden er særlig ventet å slå ut i ERP-markedet, skriver Gartner i rapporten.

Her er Gartners synspunkter på hva som vil dra opp IT-forbruket hos kundene i 2004.

  • Nye løsninger vil måtte tilpasses en økende andel av statlige reguleringer, mener Gartner. Bransjeanalytikerne viser til effektene av de nye reguleringene i USA.
  • Nye vertikale bransjeløsninger vil gi raskere tilbakebetaling av investeringen.
  • Flere SMB-selskaper vil investere i administrative systemer ettersom prisen på disse vil falle i 2004. Det ventes også at Microsofts inntreden i ERP-markedet vil øke antallet kjøp fra SMB-selskapene.
  • Bedriftenes behov for å bedre konkurransekraften vil føre til ytterligere IT-investeringer, tror Gartner.
Til toppen