Størst på drift av mellomstore bedrifter

Overtakelsen av Ementor gjør ErgoGroup ogTerje Mjøs størst på drift mot mellomstore bedrifter.

Overtakelsen av Ementor gjør ErgoGroup ogTerje Mjøs størst på drift mot mellomstore bedrifter.

2. oktober ble det gjort kjent at Ementor skulle kvitte seg med drift/outsourcingsvirksomheten som en del av oppryddingen i selskapet. Ementor endte med å selge til Posten-eide ErgoGroup.

    Les også:

Med ErgoGroups oppkjøp av Ementor, har Terje Mjøs en klar strategi om å bli størst i Norge og deretter Norden på drift av små og mellomstore bedrifter.

– Oppkjøpet vil styrke vår satsning mot mellomstore virksomheter i det nordiske markedet, sier han til digi.no.

ErgoGroup la i går ut tredjekvartalsresultatet som viste en overraskende ordreinngang med kontrakter hittil i år på 4 928 millioner kroner.

Med Ementors kundebase, håper Mjøs på videre vekst, spesielt i den svenske markedet.

Kjøpet skjer med virkning fra 15. november 2005. Det er besluttet at datterselskapet ErgoRunit skal fusjoneres inn i ErgoGroup AS med virkning fra 1. januar 2006. Dette er også et ledd i ErgoGroups satsning mot mellomstore virksomheter.

Virksomhetene hadde i første halvår 2005 en omsetning på 119 millioner kroner og cirka 210 ansatte.

Ementor skal skille ut sin outsourcingsvirksomhet i Norge og Sverige i egne aksjeselskap, der ErgoGroup vil kjøpe 100 prosent av aksjene. 95 ansatte vil skilles ut i norsk selskap, og 115 i det svenske.

Den totale verdien av transaksjonen kan bli på inntil 200 millioner kroner og vil bli fastsatt ved årets slutt basert på status og strukturen på virksomhetene per 31. desember 2005.

De to selskapene vil bli holdt atskilt, men med synergieffekter i følge Mjøs. Han utelukker ikke at noen må gå, og antyder at det er flere av de ansatte som er innleide konsulenter.

– Vi ser for oss den store satsningen og veksten i Norge og nisjeposisjoner i de øvrige nordiske land, primært mot Sverige, sier Mjøs til digi.no.

ErgoGroup vil med Ementor omsette for 2,5 milliarder kroner i volum på drift og outsourcing, mens totalomsetningen er 3,2 milliarder kroner, antyder Mjøs.

Til toppen