Storstilt online-satsing vedtatt i Postens styre

- Postens styre har vedtatt vår strategiske plan for å satse på online-tjenester, sier Per Andersen i Postens IT-selskap SDS (Statens Datasentral). Planen skal innebære investeringer til mange millioner kroner.

I et tidligere intervju med digi.no har SDSs sjef for forretningsutvikling, Vidar Sandvik, tallfestet investeringer i forbindelse med denne satsingen til mellom 700 og 900 millioner kroner.

- Den planen som først ble vedtatt i styret i SDS, og som så ble vedtatt av styret i Posten Norge sist helg, legger opp til en kraftig satsing på online-tjenester, sier Andersen. - Men styrene har ennå ikke tatt stilling til konkrete tall. Vi har antydet overfor styret at det kan dreie seg om svært store beløp til investeringer. Men om det blir mer eller mindre enn det den ivrige Vidar Sandvik antydet overfor dere, går ikke fram av vedtakene til noen av styrene, sier han.

Planen gjelder de tre årene til og med år 2000. Andersen forteller at online-strategien vil bli tallfestet i forbindelse med budsjettbehandlingen senere i høst.

- Jeg regner med at SDS-styret vil ha gjort sitt budsjettvedtak innen slutten av november og at styret i Posten vil gjøre sitt budsjett-vedtak tidlig i desember, sier Andersen, som lover at han vil være i stand til å kommentere tallene rundt satsingen når budsjett-vedtaket er i havn.

SDS har tidligere kunngjort at selskapet tar sikte på vokse med 20 prosent årlig de kommende tre årene. Det innebærer en omsetningsøkning fra 890 millioner kroner i henhold til budsjettet for 1997, til over 1,5 milliarder i år 2000.

Til toppen