Storstilt utrulling av RFID-brikker

Varehuskjeden Metro Group tar som den første i Europa i bruk RFID-brikker for å styre vareflyten.

Varehuskjeden Metro Group tar som den første i Europa i bruk RFID-brikker for å styre vareflyten.

Varehuskjeden Metro Group, med 240 000 ansatte i 28 land, er et av de første selskapene i verden som planlegger en større utrulling av RFID-brikker.

RFID-brikker (Radio Frequency Identification) er små brikker på størrelse med et sim-kort, som kan reflektere radiosignaler. Teknologien er spådd å kunne bringe en revolusjon innen logistikk.

Med slike brikker er det lett å holde styr på kasser og paller i store varehus som for eks. Ikea. Noe av problemet med teknologien hittil har vært for høy pris og for liten rekkevidde.

Men nå har altså Metro Group som et av de første varehusene i verden testet ut teknologien, og planlegger en større utrulling.

- Vi gjorde testene i butikken selv. Du visste nøyaktig hvor leveransene befant seg. Med gamle strekkoder, vet du at varen er i butikken et sted, men du vet ikke hvor. Er den på lagerrommet eller i bakrommet?, sier prosjektleder Gerd Wolfram i Metros Future Store Initiative til Cnet.

Selskapet har analysert resultatene og har kommet til at det vil gi en kraftig økning i effektiviten, samtidig som tyveri av varer går ned, pluss at tilgjengeligheten på varene øker betydelig.

Det er fortsatt et stykke igjen til at hver enkelt var vil bli utstyrt med RFID-brikker. Det er i første rekke aktuelt for kasser og paller. Metro Group regner med at det ligger minst ti år frem i tid å merke hver enkelt vare med slike brikker.

Til toppen