Stort digitalt skille i norsk skole

En ny rapport avdekker det IKT-Norge mener er et skremmende stort skille i vårt skoleverk.

En ny rapport avdekker det IKT-Norge mener er et skremmende stort skille i vårt skoleverk.

Utdanningsdirektoratet har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet utgitt rapporten Kartlegging og rapportering av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen (PC-dekning/IKT-virksomhet).

Kartleggingen konkluderer med at PC-dekningen – målt i antall elever per PC i grunnskoler og videregående skoler – «fortsatt kan bedres».

Den avdekker også at det fortsatt er grunnskoler – flere på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet – som ikke har internettilgang for elevene. Kapasiteten er jevnt over dårlig: 32 prosent av rene barneskoler har ISDN-tilknytning, mens bare 18 prosent av ungdomsskolene har linjekapasitet over 10 Mb/s.

Grunnskoler i sentralt beliggende kommuner har høyere andel med høyhastighets internettforbindelse, mens skoler i de minst sentrale kommunene har best PC-dekning.

– Tallene viser at 340 000 elever i grunnskolen har svært liten tilgang til PC og Internett, skriver prosjektleder Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge i en e-post til digi.no. – Over halvparten av skolene har mer enn 7 elever per PC og 15 prosent av skolene rapporterer om mer enn 12 elever per PC. Tall på nettkapasitet viser at i underkant av 40 prosent har en linjekapasitet på 2 Mb/s eller mer.

Austlid mener disse tallene viser at det er store digitale skiller i norsk offentlig skole.

– Tallene er skremmende. Regjeringens eNorge-plan som proklamerer digital kompetanse for alle står ikke i stil til disse tallene. Dagens unger er dårlig rusta for fremtiden hvis de ikke lærer digital kompetanse i skolen, mener Austlid.

Rapporten viser at det i grunnskolen i snitt er 6,5 elever per PC (mot 7,8 i 2003) mens tallet for videregående skoler er 2,5 (mot 3,5 i 2002).

Det er dårligere PC-dekning på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. 31 prosent av barneskolene har mer enn 10 elever per PC, mens 3,2 prosent har under 3 elever per PC.

På ungdomstrinnet har 17 prosent av skolene flere enn 10 elever per PC, mens 5,8 prosent av skolene har under 3 elever per PC.

Videregående skoler har bedre PC-dekning enn grunnskolen. 28 prosent av skolene har færre enn 2 elever per PC, mens 2 prosent av skolene har flere enn 7 elever per PC.

Om geografiske variasjoner går det fram at grunnskoler i sentralt beliggende kommuner har høyere andel med høyhastighets internettforbindelse, mens skoler i de minst sentrale kommunene har best PC-dekning.

Videregående skoler i Telemark har best PC-dekning, mens Hordaland kommer dårligst ut. Når det gjelder nettkapasitet skiller Finnmark, Møre og Romsdal, Akershus og Oslo seg negativt ut.

Krever spleiselag med Staten

– I Norge har vi råd til å gi alle unger en moderne skolehverdag der PC og nett er like naturlig som blyant og bok. En skole anno 2005 må være en moderne arbeidsplass med digitale verktøy. Staten må inngå et spleiselag med skolene for å få alle opp på samme utstyrsnivå, krever Austlid og IKT-Norge.

Til toppen