Stort framskritt for HD DVD

En gruppe japanske selskapet har utviklet teknologi for masseproduksjon av skrivbare HD DVD-plater.

En gruppe japanske selskapet har utviklet teknologi for masseproduksjon av skrivbare HD DVD-plater.

Toshiba har sammen med blant annet Hitachi Maxell og Mitsubishi Kagaku Media klargjort teknologi for masseproduksjon av skrivbare HD DVD-plater. Fra før har slik teknologi kun vært tilgjengelig for å produsere ferdiginnspilte plater.

Selskapene planlegger å lansere denne typen plater i løpet av våren 2006, omtrent samtidig som Toshiba skal komme med HD DVD-opptakere.

Ifølge Wall Street Journal utgjør skrivbare plater omtrent 87 prosent av dagens marked for innspillbare DVD-plater. Resten dekkes av plater som kan overskrives flere ganger. I 2004 ble det ifølge Toshiba solgt omtrent 1,4 milliarder innspillbare DVD-plater globalt.

Produksjonsteknologien som nå er utviklet, gjelder for HD DVD-R-plater med ett lag. Disse kan romme inntil 15 GB med data. HD DVD-teknologien støtter plater med flere lag, men det er ikke kjent når innspillbare plater av denne typen vil komme på markedet.

HD DVD-formatet vil få en hard konkurrent i Blu-ray Disc-formatet, som blant annet støttes av Sony. Dette formatet rommer inntil 27 GB med data per lag på platen, men platene vil trolig bli noe dyrere å produsere en HD DVD-plater.

Ifølge Reuters har Sony sagt at Blu-ray-plater som kan spilles inn én gang, vil komme på markedet allerede mot slutten av 2005.

Til toppen