Stort internetthull i norsk annonseoversikt

ACNielsen Reklame-Statistikk kjører hver måned en reklameoversikt over de fleste største mediekanalene i Norge. Internett er en av kanalene som fortsatt ikke er med, medgir markedssjef Geir Striger.

ACNielsen Reklame-Statistikk kjører hver måned en reklameoversikt over de fleste største mediekanalene i Norge. Internett er en av kanalene som fortsatt ikke er med, medgir markedssjef Geir Striger.

ACNielsen Reklame-Statistikk har i mange år kjørt en oversikt over det norske annonsekanaler. Listen er tuftet på ulike innsamlingsmetoder, blant annet beregninger som ACNielsen gjør opp mot prislister hos de enkelte aktørene og innrapporterte tall fra aktørene selv.

Tallene som kommer ut, er bruttotall, det vil si ACNielsen tar ikke hensyn til rabatter som innvilges og provisjoner som medieformidlerne sitter igjen med. Det vil si at statistikken gir en pekepinn på hvor stor hver enkelt mediekanal er.

Internett som kanal kom opprinnelig med allerede i overgangen 1997-1998. Oversikten ble imidlertid droppet da den ble oppfattet som ufullstendig, fordi flere av nettstedene på den tiden ikke var med/ikke ville være med. Det ble blant annet stilt spørsmål rundt verdien av bruttotall.


Markedssjef Geir Striger kan, etter flere forespørsler fra digitoday.no de siste årene, fortsatt ikke si nøyaktig noe om når den digitale mediekanalen får sin egen oversikt.


- Internett er et prioritert område for vår del, men vi har ikke fått orden på tallene i den grad vi hadde håpet. Vi jobber med dette i andre land også for å kunne få til sammenlignbare undersøkelser. Et av hovedproblemene hittil har vært at vi har manglet skikkelige prislister. Det begynner nå å komme på plass, hevder markedssjef Geir Striger.

Mens ACNielsen i mediekanalen TV måler hvor mye TV-reklame hver kanal har og setter opp et regnestykke mot GRP-priser, kan man se for seg en tøffere jobb å få telt reklamen i en fragmentert mediekanal hvor Striger hevder at prislistene ikke har vært på plass.

Striger sier likevel det finnes annonsesystemer som kan hente inn alle annonsene som kjøres på det norske internettet (blant annet overvåker det norske selskapet Digtective hele det norske reklamemarkedet - red.anm.), men sier at et slikt system, som blant annet Arne Isaksen og søsterselskapet Nielsen-NetRatings kan levere etter hvert, ennå ikke er klart.

Striger innrømmer at statistikken allerede kunne vært på plass for flere år siden - hvis de hadde valgt å basere seg utelukkende på statistikk fra nettstedene selv. ACNielsen må dermed gjøre avtaler med alle de store, norske nettstedene og annonsenettverkene.

- Vi kan jo bygge statistikken på innrapporterte tall, det lar seg absolutt gjennomføre og kunne i praksis vært gjort for to år siden , sier han.

ACNielsen Reklame-Statistikk har imidlertid strebet etter å få presentert den fulle og hele oversikten: det vil si totaltall for Internett som mediekanal - pluss tall på leverandør- og produktnivå.

- Dette har ingenting med at oversikten falt sammen forrige gang, da dreide det seg om en konflikt mellom aktørene ute i markedet. Det finnes ingen motstand i markedet i dag på et slikt opplegg. Grunnen til at dette har tatt lang tid, har blant annet vært våre egne ambisjoner om å få tallene inn i alle programmer som vi sitter med, sier han.

Likevel ser det nå ut som om det vil komme en internettoversikt i løpet av 2001.

- Vi får i første omgang publisere en totaloversikt basert på innrapporte tall, så får informasjon om leverandører og produkter komme i neste omgang, sier han og mener at det bør være mulig å få dette på plass i løpet av året.

- Hva så med totaloversikten som dere i lang tid har publisert hver måned, blir ikke den ufullstendig?

- Vi tar alltid forebehold om at Internett ikke er med. Det finnes jo også andre annonseringskanaler som vi ikke måler, som DM. Så dette er jo ikke noe nytt, sier han.

Til toppen