Stort kvalitetssprik i offentlige nettsteder

Norge.no har rangert 645 offentlige nettsteder etter kvalitet, med vekt på tilgjengelighet.

Norge.no har rangert 645 offentlige nettsteder etter kvalitet, med vekt på tilgjengelighet.

Det er fjerde år på rad at Norge.no offentliggjør en kvalitetsvurdering av offentlige norske nettsteder. Kriteriene er blitt strengere siden i fjor, slik at resultatene ikke er direkte sammenliknbare. Årets undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Vestlandsforsking og Defacto kommunikasjon AS, og er offentliggjort på Kvalitet 2004.

Det tre hovedkriteriene er tilgang, brukertilpasning og innholdets nytteverdi. Karakterene er beregnet i prosent, og gjennomsnittskarakter er oppgitt i både prosent og et antall stjerner, maksimalt seks.

Bare åtte av 645 nettsteder får seks stjerner: Statens forurensningstilsyn, Høgskolen i Bergen, Riksarkivet, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Møre og Romsdal fylkeskommune. Bare sju nettsteder får bunnkarakteren én stjerne: Ullensvang herat, Askvoll kommune, Sula kommune, Gildeskål kommune, Moskenes kommune og Gulen kommune.

Statens forurensningstilsyn er også best på innhold, med 100 prosent. Andre som får 100 prosent på innhold, er Flora kommune, Hornindal kommune, Vestre Toten kommune, Ølen kommune og Telemark fylkeskommune. Nederst på innholdskriteriet, med vurdering 8 prosent eller dårligere, er Fridtjof Nansens institutt samt kommunene Bindal, Værøy, Tysvær, Vevelstad, Gulen, Hurum, Lurøy og Moskenes. Gjennomsnittskarakteren på innhold er 55 prosent, noe mindre enn det generelle gjennomsnittet på 57 prosent.

På kriteriet brukertilgang er Oppegård kommune alene om å oppnå 100 prosent, mens Riksarkivet og Høgskolen er de to andre som får høyere enn 90 prosent. Her ligger Haram kommune på bunn, med 5 prosent. Gjennomsnittet her er 53 prosent, hvilket antyder at det er her man har størst potensial for forbedring.

På tilgangskriteriet oppnår Statens jernbanetilsyn 100 prosent, og hele 43 nettsteder oppnår 92 prosent eller bedre. Bunnkarakteren her er 17 prosent for bare to nettsteder: Hedmark fylkeskommune og Asker kommune. Gjennomsnittet her er 63 prosent.

Ellers viser listen at Samferdelsdepartementet er best blant departementene, med 75 prosent i snittkarakter og fem stjerner. Miljøvern, Olje- og energi og Utdannings- og forskning har alle 74 prosent. Deretter faller departementet til 72 prosent eller dårligere, og får fire stjerner. Moderniseringsdepartementet som burde ligget aller høyest, har middelmådige 69 prosent og fire stjerner. Dårligst er Nærings- og handel med 66 prosent og fire stjerner.

Blant populære statsinstitusjoner har Skattedirektoratet, Aetat, Brønnøysundregistrene, Utlendingsdirektoratet, Forbrukerrapporten, Statens filmtilsyn og NSB alle fem stjerner. Akershus universitetssykehus er best blant sykehusene med 77 prosent og fem stjerner.

Blant dem som må ta seg selv i nakken er Datatilsynet, Teknologirådet og Politidirektoratet, alle med 57 prosent og tre stjerner, og Fridtjof Nansens institutt der den dårlige innholdskarakteren drar gjennomsnittet ned i 39 prosent og to stjerner.

Til toppen