Stort minus i Media Holding

Resultatet i Media Holding er svimlende dårlig. Men i medieselskapet har man tro på at de dårlige tidene er over.

Resultatet i Media Holding er svimlende dårlig. Men i medieselskapet har man tro på at de dårlige tidene er over.

Onsdag ble Media Holding suspendert fra Oslo Børs i et par timer, på grunn av rykter om at 1998-resultatet ville bli nedjustert med rundt ti millioner kroner.

I mediehuset blir det opplyst at det kun er de endelige tallene som er offentlige, og at andre tall vil bli offentliggjort etter generalforsamlingen 27. mai.

- Hvorfor har resultatet blitt så dårlig?

- Det er flere grunner til det. Det var blant annet et svakt driftsår. I hovedsak er det bokvirksomheten som drar resultatet ned, og driftskostnader i Playboy. Men 20 av millionene skyldes korrigeringer av varelageret i bokdivisjonen. Det resterende er svikt i bokproduksjonen i forhold til fjorårets portefølje, sier administrerende direktør Knut Ness i Media Holding.

- Hva skal dere gjøre med det store underskuddet?

- På slutten av fjoråret tok vi noen valg som ledd i en strategisk prosess, og gjennomførte deler av det vi har staket ut, nemlig en igangsettelse av internasjonal virksomhet. Det er turistbøkene våre som skal lages for fem nye markeder; Danmark, Finland og Holland pluss to Paris og London. Det andre er igangsettelse av en hobbybok-klubb i ni land, denne er allerede i gang i Sverige, og det ser lovende ut, sier Ness til digi.no.

- Det tredje vi skal gjøre, er å konsentrere bladvirksomheten gjennom contract publishing, som innebærer mindre risiko. Det betyr at vi lager blader på oppdrag som ViaSat Magazine. De tre områdene tror vi skal bringe oss over i en hyggeligere fremtid, sier Ness.

Han er optimistisk for hvordan det vil gå i 1999.

- Vi har hatt oppryddingen i 1998, så vi ligger sunnere an i 1999. Jeg tror det vil gå i pluss i år, særlig annet halvår, sier Ness.

Media Holding 1998 1997
Driftsinntekter 95,4 127,7
Driftsresultat - 29,6 19,2
Resultat før skatt -29,9 18
Til toppen