Stort overskudd i ErgoGroup

Vokser kraftig og leverer overskudd som ErgoGroup-sjef Terje Mjøs er godt fornøyd med.

Stort overskudd i ErgoGroup

Vokser kraftig og leverer overskudd som ErgoGroup-sjef Terje Mjøs er godt fornøyd med.

Postens heleide IT-selskap, ErgoGroup, har lagt frem tallene for årets andre kvartal.

Omsetningen økte med 22 prosent og endte på 1.657 millioner kroner. Driftsresultatet økte med 59 prosent, og steg dermed fra 82 millioner for et år siden til 130 millioner i årets andre kvartal.

- Jeg mener vi har grunn til å være fornøyd med et kvartalsresultat som for første gang passerer 100 millioner kroner kombinert med EBITA-margin på 8,6 prosent. Store deler av veksten vår er organisk, noe som viser at vi at vi lykkes i markedet, også i en periode hvor vekstimpulsene er noe mer moderate enn hva vi har opplevd de siste årene, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup, i en pressemelding.

Han trekker frem segmentet Drift & infrastrukturtjenester som en av de mest fremgangsrike forretningsområdene med en organisk vekst på 17 prosent. Det resulterte i en omsetning på 976 millioner kroner, og et resultat på 59 millioner.

Segmentet Løsninger & applikasjonstjenester hadde i andre kvartal en omsetning på 604 millioner kroner, mot 492 millioner kroner i andre kvartal 2007. Resultatet endte på 81 millioner kroner.

- Når segmentet Drift & infrastrukturtjenester viser både resultatforbedring og økt organisk vekst, er det et positivt signal om at de iverksatte tiltakene har begynt å gi effekt. Samtidig viser omsetnings- og resultatveksten for segmentet Løsninger & applikasjonstjenester at etterspørselen etter våre løsnings- og konsulentleveranser fremdeles er god, sier Terje Mjøs.

Virksomheten i Norge utgjør fortsatt brorparten av både omsetningen og overskuddet. Den norske omsetningen endte på 1084 millioner kroner, og resultatet før avskrivninger endte på 162 millioner kroner.

ErgGroup er optimistisk i forhold til fremtiden, selv om de viser til at IDC og IKT-Norge har gjort analyser som peker i retning av en lavere etterspørsel etter IT-tjenester i tiden fremover.

IT-konsernet forventer også en videre lønnsøkning, men i kvartalsrapporten fremhever de at de som selskap har kommet godt ut av lønnsoppgjøret sammenlignet med sine konkurrenter:

Årets lønnsoppgjør ble høyt i forhold til tidligere år, men likevel lavere enn for flere avkonkurrentene. Med stadig vekst i sysselsettingen og fortsatt relativt høy turnover, må vi være forberedt på fortsatt vekst i lønnskostnadene. ErgoGroup må kompensere effekten ved å ta ut høyere priser i markedet, kombinert med kostnadseffektivisering i den daglige driften.

Ergogroup har nå 3500 ansatte fordelt på 90 kontorer rundt om i Norden.

    Les også:

Til toppen