Stort potensial for internettkonsulentene

Den svenske børsavisen Ekonomi24 mener at verdivurderingen på svenske internettkonsulenter har kommet ned på et forsvarlig nivå. De spår stort potensial for Framfab og Icon.

Den svenske børsavisen Ekonomi24 mener at verdivurderingen på svenske internettkonsulenter har kommet ned på et forsvarlig nivå. De spår stort potensial for Framfab og Icon.

Profit-warningen fra Viant fredag førte til kraftig fall for internettkonsulentene i USA. Til og med i Europa falt kursene til dels svært mye (med unntak av norske Itera). Ledelsen i Viant begrunnet de svakere resultatutsiktene med dot-com selskapenes problemer med å betale for sine nettløsninger og web-service kostnader. Samtidig som de mer etablerte aktørene ser at dot-com selskapene ikke utgjør en så alvorlig trussel som tidligere forventet. De større etablerte selskapene bremser derfor også på investeringene i denne sektoren.

Ekonomi24 skriver at resultatvarselet fra Viant ikke automatisk kan overføres til europeiske aksjer. Hos de europeiske internettkonsulentene er andelen rene dot.com kunder vesentlig mindre enn i USA. Til en viss grad ser markedet ut til å diskontere dette faktum, all den tid internettkonsulentene i Sverige ikke har falt vesentlig etter "blodbadet" blant selskapene på Nasdaq. I dag er internettkonsulent-selskapene opp 2% i Stockholm.

Ekonomi24 trekker særlig frem vekstutsiktene til bransjen som en viktig bidragsyter til videre oppgang for sektoren i Sverige. Analyseselskapet IDC spår en vekst på 60% per år for internettkonsulent-tjenester frem til 2004. Prognosen forsterkes av at Framfab i sin halvårsrapport viste en vekst på 25% mellom første og andre kvartal i år. Icon viste til 50% vekst i samme periode.

Det andre viktige punktet som Ekonomi24 trekker frem, er at faktureringen per ansatt stiger på tross av stor konkurranse. Faktureringen per ansatt har steget 20% i Icon hittil i år i forhold til 1999. Adcore, sammenslåingen av Information Highway og Connecta, viste til 10% vekst i faktureringen i samme periode.

Selvtilliten innen bransjen er også stor. Allerede om to år forventer Icon en drastisk økning i antall ansatte.

- Det er ikke umulig vi er så mange som 10 000 ansatte om to år. Jeg og mine kolleger har bygget opp en forretningsmodell som bygger på delegert ansvar. Derfor kan lokale sjefer ansette så mange personer de vil så lenge de klarer å oppfylle resultatmålene. Hittil har vi lykkes med dette, sier sjefen i Icon, Ulf Dahlsten til Ekonomi24.

Ekonomi24 konkluderer analysen med at de tror internettkonsulentene er en langsiktig god plassering pga antatt stor vekst.

Til toppen