Stort potensiale i landsbruksland

Landets tre GSM-operatørene har vel 200.000 kunder tilsammen i et land med nær 80 millioner innbyggere. Dette potensialet har flere internasjonale mobilselskap funnet interessant, og blant aktørene i dette landet finnes Telenor, Tele Danmark, Deuteche Telekom og KPN.

Landets tre GSM-operatørene har vel 200.000 kunder tilsammen i et land med nær 80 millioner innbyggere. Dette potensialet har flere internasjonale mobilselskap funnet interessant, og blant aktørene i dette landet finnes Telenor, Tele Danmark, Deuteche Telekom og KPN.

Landets lover sier at utenlandske selskap ikke kan eie mer enn 49 prosent av et teleselskap, noe alle de fire GSM-operatørene i landet har benyttet seg av.

Kyivstar, har Telenor som viktigste internasjonale partner med 35 prosent av aksjene, foruten det amerikansk-kypriotiske Sputnik med 14 prosent.

UMC har det nasjonale teleselskapet Ukrtelekom som majoritetseier, mens nederlandske KPN, Tele Danmark og Deutsche Telekom eier 16,3 prosent hver.

URS er 49 prosent eid av koreanske Daewoo, mens Golden Telekom er 49 prosent eid av amerikanske GTS. Golden Telecom er den eneste av de fire selskapene som bare har GSM-1800 lisens. UMC leverer også analog mobiltelefoni til vel 80.000 kunder.

Ukraina Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

UMC 09.97 120.000* 118 % 57 %
Kyivstar GSM 12.97 54.000 386 % 26 %
Golden Telecom 12.96 34.307 186 % 17 %
URS 10.98

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

*=anslag

Til toppen