Stort salg av IP-telefoner til bedrifter

IP-telefoni i bedriftsmarkedet vokser raskt - det viser tall fra salget av telefonene.

IP-telefoni i bedriftsmarkedet vokser raskt - det viser tall fra salget av telefonene.

Salget av IP-telefoner for bedriftsmarkedet nådde nesten to millioner brukere i 2003. Storbritannia ledet an med 23 prosent av salget, tett etterfulgt av Tyskland og Frankrike, framgår det av en Gartner-analyse.

Leveranse av IP-telefoner mot bedrifter endte på 1,9 millioner enheter i fjor i Europa. Kostnadene er fortsatt en drivende kraft for innføring av IP-telefoni.

I Storbritannia var rundt 16 prosent av totalleveransen på svitsjeprodukter IP-telefoner.

Cisco Norge bekrefter den samme trenden, for det er nettopp IP-telefoni som løfter selskapet. I august la selskapet fram tall for regnskapsåret 2003/2004.

I Norge hadde Cisco en omsetningsvekst på over 40 prosent. Innen IP-telefoni var salgsveksten på hele 96 prosent i 2003/2004 i forhold til samme periode i fjor.

Den sterke salgsøkningen innen IP-telefoni og sikkerhet medfører at den samlede lokale veksten innen vår avdeling «Advanced Tech», der tradisjonell ruter- og svitsjeprodukter holdes utenfor, er på over 80 prosent for året som gikk, fortalte administrerende direktør Jørgen Myrland tidligere i år.

Det siste kvartalet kunne Cisco Norge vise til en vekst på over 160 prosent innen IP-telefoni og sikkerhet.

– Et klart utviklingstrekk er at både bedriftsmarkedet og aktører i offentlig sektor er flinkere til raskt å utnytte mulighetene som åpnes gjennom sikre, IP-baserte løsninger som bidrar til verdiøkende tjenester, meldte Myrland i en pressemelding.

Til toppen