Stort skritt for effektiv b2b-e-handel

Stort skritt for effektiv b2b-e-handel

En norsk samtrafikkavtale for b2b-e-handel vil spare næringslivet for enormt mye papir.

Det norske markedet for formidling av e-handelsmeldinger mellom bedrifter vokser med mellom 20 og 30 prosent i året, ifølge e-handelsstiftelsen Norstella. Et forholdsvis stort antall bedrifter tilbyr som tjeneste å formidle elektroniske fakturaer, ordre, ordrebekreftelser og så videre mellom sine kunder.

Å etablere en avtale med en slik formidler av e-handelsmeldinger er et vilkår for en bedrift som ønsker å effektivisere sitt forhold til bedriftskunder og leverandører gjennom e-handel. Alternativet er å etablere en direkte forbindelse til hver leverandør og bedriftskunde: Det blir fort uoversiktlig og vanskelig å håndtere.

Hva skjer når to bedrifter ønsker å utveksle ordrer og fakturaer elektronisk seg i mellom, samtidig som de har avtale med hver sin formidler av e-handelsmeldinger? Enten må de bli enige om å bruke en felles formidler, eller de er avhengig av at deres respektive formidlere garanterer at de kan utveksle meldingene.

Mandag ble det underskrevet en samtrafikkavtale mellom ni formidlere av e-handelsmeldinger mellom bedrifter. Avtalen innbærer at formidlerne garanterer at e-handelsmeldingene kommer fram til rette mottaker, uavhengig av hvilken formidler sender og mottaker har avtale med.

De ni formidlerne er BasWare, EDB, ErgoGroup, Euronova, Itella, Integrasjonssystemer, Logiq, Posten, og Visma. Til sammen representerer de 80 prosent av det norske markedet for formidling av b2b-e-handelsmeldinger.

– Vi regner med at denne avtalen vil få avgjørende betydning for norsk næringsliv, mener administrerende direktør Arild Haraldsen i Norstella, som har spilt en avgjørende rolle i å få fram avtalen, til digi.no. – Det vil bli langt enklere for bedrifter å etablere elektroniske ordre og fakturaer seg i mellom, og det vil føre til at langt flere går over til elektroniske tjenester, framfor for eksempel å skrive ut fakturaer på papir og skanne innkommende fakturaer for å få dem inn i regnskapssystemet.

Haraldsen forteller videre at denne avtalen er enestående internasjonalt, og kan danne mønster for tilsvarende avtaler i andre land. Ensartede samtrafikkavtaler vil også legge et grunnlag for internasjonale samtrafikkavtaler for formidling av b2b-e-handelsmeldinger.

Fra i morgen skal et felles nettsted for de ni formidlerne være operativ: b2bconnect.no.

Avtalen er åpen for innsyn, og er lagt ut på Norstellas nettsted i pdf: Avtale om samtrafikk /levering av ehandelsmeldinger mellom transportører av ehandelsmeldinger.

Senter for statlig økonomistyring (SSØ), som leverer tjenester innen budsjettering, regnskap, lønn og personal til omtrent halvparten av de statlige virksomhetene i Norge, er blant dem som hilser avtalen velkommen.

– Innen mobiltelefoni er det en selvfølge at samtaler og meldinger krysser nettverkene til de enkelte operatørene. Nå skjer noe tilsvarende innen e-handel mellom bedrifter, gjennom b2bconnect. Endelig er det en garanti for at fakturaer formidles effektivt mellom bedrifter som har avtaler med forskjellige formidlere, sier Peter Hjelvik i SSØ til digi.no.

Samtrafikkavtalen vil spare SSØ for mye bryderi, siden den innebærer at de langt på vei vil kunne slippe å forholde seg til papirfakturaer til de mange statlige virksomhetene de betjener.

– Alle fakturaer i dag har sitt opphav i et digitalt regnskapssystem. Men de skrives ut på papir og sendes som vanlig brevpost. Når vi mottar dem på vegne av våre kunder, redigitaliserer vi dem gjennom skanning og OCR. Det er en kjempejobb, og en dum omvei.

Det skaper også unødvendige problemer.

– I desember var det kjempepågang, samtidig som Posten hadde problemer med all juleposten. Det førte til store forsinkelser, og til svært dårlig kontroll.

Hjelvik understreker også hvor viktig det er med innsyn i samtrafikkavtalen.

– Når vi måtte forholde oss til bilaterale avtaler, visste vi ikke hvilken sikkerhet som lå i dem. Med innsyn vet vi hva vi får, vi vet hvordan fakturaene rutes, og vi vet at det er en garanti for at de kommer fram.

SSØ starter med å bruke samtrafikken til fakturaer, og vil deretter trappe opp til ordrer og ordrebekreftelser.

I likhet med mange andre, har SSØ valgt å standardisere sin b2b-e-handel på det norske XML-fakturaformatet e2b.

    Les også:

Til toppen