Stort underskudd i Network Norway

Ntwork Norway har begynt å bygge ut et eget mobilnett. De skal ikke bygge ut i hele landet, men satser på å bygge i de største byene for så å leie kapasitet av Netcom i resten av landet.

Det koster allikevel store summer, og fordi de ikke åpnet nettet før i år, ble det et stort underskudd i 2006.

Resultatet før skatt endte på 47,6 millioner kroner i minus, mot 5,4 i underskudd i 2005. Omsetningen endte på 111,2 millioner i 2006, en liten fremgang fra 99,7 millioner året før.

- Vi brukte 2005 på å finne ut hva slags selskap vi ønsker å være. Ved årets slutt sikret vi oss den tredje mobilnettlisensen i Norge. 2006 ble et investeringsår. Dette koster. Sannsynligvis blir investeringene i 2007 ennå større. Først mot 2009 satser vi på å se svarte tall, sier finansdirektør Bjørnar Svellingen i Network Norway, til Finansavisen.

Network Norway regner med å bruke totalt en halv milliard kroner på å bygge ut mobilnettet sitt.

Les mer om: