Stort underskudd i Opera Software

Stort underskudd i Opera Software

God omsetningsvekst, men høye lønns- og opsjons-kostnader resulterte i stort underskudd.

Opera Software har lagt frem tallene for fjorårets siste kvartal. De viste en fremgang i omsetningen, men økte kostnader på lønnssiden resulterte i et overaskende stort underskudd.

Omsetningen endte på 60,6 millioner kroner, en økning på 26 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2005. Resultatet var imidlertid markant dårligere. Det endte med et underskudd på 15,7 millioner kroner mot et overskudd på 3,8 millioner i fjerde kvartal året før.

Underskuddet skyldes i hovedsak økte lønnskostnader som en følge av flere ansatte og høyere kostnader i forbindelse med opsjonsprogrammet til de ansatte. Sistnevnte ble regnskapsført med 2,1 millioner i fjerde kvartal, mot 800.000 i samme kvartal året før. Totalt for året endte opsjonskostnadene på 10 millioner kroner.

Inntektene fra internettenheter økte med 14 prosent og endte på 47,7 millioner kroner. For året som helhet dro Opera inn 180,8 millioner kroner på dette området.

Til toppen