Stortap i Orange og France Telecom

Selv om Orange fremdeles taper store penger, er problemene som penøtter å regne sammenliknet med de eieren France Telecom opplever.

Selv om Orange fremdeles taper store penger, er problemene som penøtter å regne sammenliknet med de eieren France Telecom opplever.

Kriserammede Orange meldte i desember at 3G-satsingen skulle legges på is over hele Europa, med unntak for Storbritannia. Nedgang i finansmarkedene generelt og telemarkedet spesielt, har tvunget selskapet til å redusere bemanningen og satsingsområdene for å spare penger.

Og jobbkuttene virker, selv om det ennå er langt frem til svarte tall.

Orange fikk et nettoresultat på minus 4,54 milliarder euro i 2002. I resultatet inngår ekstraordinære kostnader på 5,2 millioner euro. Tilsvarende resultat året før var på minus 4,52 milliarder euro.

Ebitda-resultatet ble på 5,15 milliarder euro, en bedring på 11 prosent i forhold til i 2001 og marginalt bedre enn analytikernes forventninger.

Lyspunktet er en omsetningøkning på 11 prosent til 17,1 milliarder euro.

Orange besluttet på tampen av fjoråret å endre sin europeiske 3G-strategi fordi utsiktene for inntjening ikke lenger er like gode i 3G-markedet. Orange opprettholder sine planer om å bli gjeldfrie i løpet av to år.

Den britiske operatørens eier, France Telecom, sitter dypere i myra.

Selskapet fikk et negativt nettoresultat på stygge 20,7 milliarder euro - omlag 160 milliarder norske kroner, mot minus 8,3 milliarder euro i 2001.

I tallene ligger det en gigantnedskrivning på 18,3 milliarder euro - over 140 milliarder kroner - for eierskap i selskaper som Mobilcom og Equant.

Resultatet er langt svakere enn markedet hadde ventet. Ifølge et konsensusestimat innhentet av Bloomberg News ventet analytikere et underskudd på nivå med det som endte opp som France Telecoms avskrivning for året - 18,3 milliarder euro.

Selskapets EBITDA-resultat ble 14,9 milliarder euro, mot 12,3 milliarder året før.

France Telecoms nettogjeld økte til 20,7 milliarder euro ved utgangen av 2002, opp fra 8,1 milliarder euro i 2001.

Det franske teleselskapet forbereder en nyemisjon på omlag 15 milliarder euro, og selskapet skal ifølge egne opplysninger ha tilgang til likvide midler på nærmere 28 milliarder euro for de nærmeste to årene.

Franskmennene holder fast ved tidligere uttalte mål om å øke omsetningen med 3-5 prosent i år.

Til toppen