Stortinget avventende til Konvergensdepartement

Høyres mediepolitiske talsmann Trond Helleland (bildet), og komitéleder for kultur, May-Helen Molvær Grimstad, ønsker forslaget om et nytt Konvergensdepartement fra professor Knut Lundby velkommen. Men helt enige er de ikke.

Høyres mediepolitiske talsmann Trond Helleland (bildet), og komitéleder for kultur, May-Helen Molvær Grimstad, ønsker forslaget om et nytt Konvergensdepartement fra professor Knut Lundby velkommen. Men helt enige er de ikke.

Trond Helleland, mediepolitisk talsmann i Høyre, mener at Professor Knut Lundbys forslag om å opprette et Konvergensdepartement er interessant.

- Det er viktig at regjeringen er flink til å koordinere arbeidet med forskjellige saker, blant annet innenfor IT og medier. I dag er jo digital-TV problematikken under Kulturdepartementet, mens Samferdselsdepartementet har infrastruktur og tele, Næringsdepartementet har blitt et IT-departement.

- Men jeg er ikke enig i at man skal lage et nytt departement, et Konvergensdepartement. I stedet kan man se for seg et kommunikasjonsdepartemt som kan ta over fra Samferdselsdepartementet, sier Helleland til digitoday.no.

Helleland mener at et Samferdselsdepartementet forbindes med veibygging og ferger, og at dette i stedet skal ha mer fokus på kommunikasjon, elektronisk eller ei.

- Men det er mest hensiktsmessig at hvert departement styrer over sine selskaper. At Telenor er under Nærings- og handelsdepartementet mens NRK, som er et AS, inngår i Kulturdepartementet, sier Helleland. Men dette viker ikke unna at man kan ha behov for et departement som er mer koordinert enn det som er tilfellet i dag.

- Bredbåndsmeldingen fra regjeringen som kom i fjor er et eksempel på dette. Når det gjaldt digital-TV var de svært vage på dette feltet, sier Helleland. Bredbåndsmeldingen kom fra Næringsdepartementet.

Helleland tror at disse spørsmålene vil dukke opp når kulturminister Ellen Horn kommer til Stortinget med den bestilte meldingen om NRK.
May-Helen Molvær Grimstad (KrF) leder kulturkomiteen i Stortinget. Hun sier til digitoday.no at hun er glad for at noen engasjerer seg og kommer opp med innspill.


- Men dette er ikke noe vi har gått gjennom i komiteen, sier Molvær Grimstad.

Men hun er ikke enig med at man skal åpne opp et nytt departement.

- Vi trenger ikke åpne opp et nytt departement hver gang det dukker opp problemstillinger som flere eksisterende departement samarbeider om. Men jeg ser problemstillingen, sier Molvær Grimstad til digitoday.no.

Dagensspørsmål
Konvergensdepartementet - er det en god idé?


Ja
Nei
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt
Til toppen