Stortinget burde kreve UMTS-åpning

Telenor og NetCom vil trolig ikke åpne UMTS-nettene før til neste år. Teleanalytiker Tore Aarønæs har et forslag til hvordan konkurransen kan økes: La Telenor og NetCom konkurrere med seg selv.

Telenor og NetCom vil trolig ikke åpne UMTS-nettene før til neste år. Teleanalytiker Tore Aarønæs har et forslag til hvordan konkurransen kan økes: La Telenor og NetCom konkurrere med seg selv.

I løpet av april åpner mobiloperatøren 3, eid av Hutchinson Wampoa, det første svenske UMTS-nettverket. Italia og England, land som tidligere har ligget langt bak Norge i teknologi, har nå fått UMTS-nettverk.

Men her i Norge ser det ut til å drøye. Dels skyldes dette at de to utfordrerne til dagens GSM-nett, Broadband Mobile og Tele2, har gått konkurs eller gitt opp. Dette reduserer presset på Telenor og NetCom til å lansere å åpne de tross alt ganske store UMTS-nettene selskapene allerede er ferdig med, mener Asgeir Myhre, sjef i det store telekonsulentselskapet Teleplan.

Trolig blir det ikke noen åpning før til neste år, fortalte Telenor Mobil til digi.no i går. NetCom vil ikke en gang antyde når de tror de vil åpne.

Også teleanalytiker Tore Aarønæs mener at Telenor og NetCom nå utnytter den manglende konkurransen.

- Telenor og NetCom ser at det lønner seg å vente med en UMTS-lansering. GSM-nettet er ferdig og selskapene tjener svært gode penger her, så hvorfor haste i gang med UMTS så lenge man ikke må...?

Aarønæs mener at myndighetene likevel kunne ha økt telekonkurransen - ved rett og slett la selskapene konkurrere med seg selv.

På grunn av de dårlige tidene og mangel på UMTS-telefoner har regjeringen foreslått å la Telenor og NetCom utsette sine løfter om UMTS-nettutbygging med 15 måneder, men man krever ingen motytelser. Foreløpig har ingen av de andre store partiene flagget noen motstand mot regjeringens forslag.

- Stortinget burde kreve at Telenor og NetCom startet salget av UMTS-tilgang som gjenytelse for utsettelsen, sier Aarønæs til digi.no Dette vil presse ned prisene på selskapenes to GSM-nett.

For unnskyldningen om at det ikke finnes telefoner er nå i ferd med å forsvinne. Foreløpig har operatøren 3 skaffet seg tre telefonmodeller og til sommeren er det trolig ingen leveringsproblemer lenger.

Aarønæs mener mye taler for å få i gang UMTS-nettene nå.

- Man må begynne et sted. Hadde man startet UMTS-nettene nå, hadde Norge blitt med i teten på utvikling av tjenester. Telenor og NetCom hadde fått luket ut barnesykdommer, og tjenesteutviklere vil få et nett å starte i, påpeker analytikeren.

- Dette hadde vært en god middelvei, men nå ser det ut som de fagre ordene om økt konkurranse, og ønskene om at Norge skal ligge langt fremme på bruk av avanserte nettjenester, er borte.

Telesjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, forkaster ikke umiddelbart idéen om et krav om å fyre opp UMTS-nettene, men hun vil ikke kommentere hvorvidt hun synes dette er rimelig.

- Vi har skrevet et tillegg til mobilmeldingen som vi har sendt Stortinget. Vi kan ikke sende enda et, sier hun diplomatisk.

Til toppen