Stortinget er usikker på småkaker

Bruken av småkaker, eller elektroniske spor, skal utredes nærmere av Justisdepartementet etter at Næringsdepartmentet har advart mot restriksjoner på cookies.

Bruken av småkaker, eller elektroniske spor, skal utredes nærmere av Justisdepartementet etter at Næringsdepartmentet har advart mot restriksjoner på cookies.

I skyggen av de to pågående rettstvistene i USA om bruken av småkaker eller elektroniske spor, har Stortingets justiskomite laget ferdig sin behandling av Personopplysningsloven.
Les:
Michigan saksøker DoubleClick
Personvernaktivister avviser DoubleClicks forsvarskampanje
Serverer småkaker for første gang i det amerikanske Senatet
Yahoo! saksøkes for forfølgelse

Justiskomiteens saksordfører under behandlingen av Personopplysningsloven, Jan Petter Rassmusen, sier til digi.no at de ønsker en større utredning om bruken av elektroniske spor.

Grunnen til dette er at det fra Næringsdepartementet har blitt hevdet at e- handel ikke bør hindres av regler, deriblant en eventuell restriksjon mot bruken av elektroniske spor.

Til toppen