Stortinget freder Hermansen

Et flertall på Stortinget ønsker en løsning på fusjonsfloken, men løsningen skal inkludere konsernsjef Tormod Hermansen. Hvis ikke kan hele Regjeringen falle på fusjonssaken.

Et flertall på Stortinget ønsker en løsning på fusjonsfloken, men løsningen skal inkludere konsernsjef Tormod Hermansen. Hvis ikke kan hele Regjeringen falle på fusjonssaken.

VG skriver i dag at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, som sammen utgjør et flertall på stortinget, i praksis skal ha fredet konsernsjef Tormod Hermansen. Samtidig er det ikke lagt skjul på at om Hermansen går, må Regjeringen følge etter.

Lederne for de to partiene, Thorbjørn Jagland og Carl I. Hagen sier rett ut at Hermansen ikke kan røres når samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll og næringsminister Bjørn Rosengren møtes senere i dag for å drøfte fusjonen.

Dette begrenser Fjærvolls handlefrihet i vesentlig grad om målet er å komme fram til en løsning basert på at en rekke av lederne i teleselskapet må forlate stillingene sine.

Jagland sier til VG at hele avtalen bygger på at Hermansen skal være konsernsjef som en motytelse for at det fusjonerte selskapets hovedkontor ble lagt til Stockholm. Han ser ingen andre som kan fylle Hermansens rolle som garantist for at avtalen skal oppfylles.

Carl I. Hagen sier til VG at den svenske regjering må få beskjed om at absolutt alt annet enn en skriftlig orientering om at stemmerettsreglene skal følges, er helt uaktuelt for Norge.

Dette kommer på toppen av at nestleder i Telenor/Telia-styret Arnfinn Hofstad torsdag ettermiddag gjorde det klart at han basert på dagens situasjon vil anbefale at fusjonen avbrytes. Og da mener han at svenskene har oppnådd sitt mål, nemlig at Tormod Hermansen skal fjernes fra selskapet.

Til toppen