Stortinget sier ja til Telenor-fusjon

Skal Telenor fusjonere med Tele Danmark, mister staten kontrollen i Telenor. Dette er det flertall for i Stortinget - uten Arbeiderpartiets usikre støtte.

Skal Telenor fusjonere med Tele Danmark, mister staten kontrollen i Telenor. Dette er det flertall for i Stortinget - uten Arbeiderpartiets usikre støtte.

Det er trolig flertall på Stortinget for at staten mister kontrollen i Telenor ASA. Etter at Telenor børsnoterte seg, sitter staten gjennom Nærings- og handelsdepartementet på 77,7 prosent av aksjene. Men en fusjon med det like store Tele Danmark vil bety at statens eierandel faller under 50 prosent, og dermed mister en kontrollen over selskapet. Dette har tidligere vært uaktuelt og selve kjernen i striden med fusjonen med Telia. Men der var motparten den svenske stat. I en fusjon med Tele Danmark vil motparten være det privateide Ameritech/SBC Communications.


En ringerunde digitoday.no har gjort til representanter på Stortinget avslører at det er flertall for å slippe fra seg kontrollen i Telenor, selv om Arbeiderpartiet foreløpig ikke har sagt noe.

- Høyre mener at staten bør selge seg helt ut av Telenor. Selskaper i en så komplisert bransje som utvikler seg så raskt, er ikke egnet for offentlig styring, sier Oddvard Nilsen, Høyres leder i næringskomiteen på Stortinget.

Statens eierrolle i Telenor var tidligere basert på behov for å dekke hele Norge. Men Nilsen peker på at at alle i Norge nå har et telefoni-tilbud.

- Nå er det viktigste at prisene blir så lave som mulig, mener han.

Etter alt å dømme er også Fremskrittspartiet for et nedsalg ut i fra partiets generelle ønske om mindre offentlig styring.

I tillegg er også Senterpartiet og KrF positive til et nedsalg

Morten Lund fra Senterpartiet, som er leder for næringskomiteen, sa til NRK tidligere i dag at en fusjon med Tele Danmark ville la Telenor fokusere på de nære markeder og være sunt.

KrFs Jon Lilletun gir et ja til fusjon, men sier til Aftenposten at det er en forutsetning at det nye selskapets nøkkelfunksjoner blir værende i Norge.

Dermed skulle et flertall for at staten slipper kontrollen over Telenor være sikret, selv om Arbeiderpartiet eventuelt skulle stå fast ved sitt tidligere standpunkt.

Til toppen