Stortinget sier ja til Tetra-nødnett

Nå er det bekreftet: Justiskomiteen går inn for utbygging av et nytt sambandsnett for nødetatene basert på Tetra-standarden.

Nå er det bekreftet: Justiskomiteen går inn for utbygging av et nytt sambandsnett for nødetatene basert på Tetra-standarden.

Dette fremkommer i komiteens innstilling i forbindelse med sårbarhetsmeldingen.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener at "det er en nødvendighet innen kort tid å skifte ut de eksisterende analoge radiosamband med nye digitale løsninger. Det nye Tetra-nettet er i dag det nettet som har den beste anvenligheten blant de som er kjent i markedet."

Flertallet viser til flere store ulykker de senere årene hvor GSM-nettet i ulykkesområdene raskt ble satt ut av spill. Dette førte igjen til store utfordringer for redningsmannskapenes kommunikasjon mellom skadested og omverden. Det er en nødvendighet innen kort tid å skifte ut de eksisterende analoge radiosamband med nye digitale løsninger.

I innstillingen heter det derfor at "[...] Det nye Tetra-nettet er i dag det nettet som har den beste anvendeligheten blant de som er kjent i markedet. Flertallet vil vise til erfaringer som ble gjort under første fase av redningsarbeidet i New York 11. september i fjor. Mange brannmannskaper fikk aldri beskjeden om å trekke seg ut av bygningen før de raste. Det er nødvendig at nødetatene har utstyr som fungerer over alt og at de får de samme meldingene samtidig[...]"

FrPs representanter i komiteen uttrykker skepsis til at Tetra i dag er en mulig løsning på beredskapsnett. De mener at det må vurderes andre alternativer som kan sikre en rask utbygging, deriblant andre digitale løsninger, "hvor utbyggingskostnadene og bruksmulighetene er på et forsvarlig nivå".

Les mer om Tetra-debatten:

Til toppen