Så langt har det vært lite kontakt mellom norske og svenske myndigheter om den omstridte overvåkningen av norsk nettrafikk. Men nå lover regjeringen å ta opp kontakten og diskutere FRA-loven nærmere.
Så langt har det vært lite kontakt mellom norske og svenske myndigheter om den omstridte overvåkningen av norsk nettrafikk. Men nå lover regjeringen å ta opp kontakten og diskutere FRA-loven nærmere. (Bilde: Marius Jørgenrud)

Stortinget skremt av svensk datasnoking

- Vi tar dessverre et nytt steg mot mindre personvern.

Svensk etterretning har siden 2009 hatt adgang til å overvåke all tele- og datatrafikk som krysser landegrensene.

Den såkalte FRA-loven, oppkalt etter Försvarets Radioanstalt, åpner for systematisk snoking med dyp pakkeinspeksjon, dersom en spesialdomstol gir tillatelse til det.

Masseovervåkningen, som ifølge Datatilsynet rammer rundt 80 prosent av norsk internettrafikk, var i forrige uke oppe til debatt på Stortinget.

- Vi tar dessverre et nytt steg mot mindre personvern. Fra det vi gjorde da vi innførte datalagringsdirektivet, tar vi et nytt sted ut i det utrygge, og det skjer i vårt naboland, sa stortingsrepresentant Arne Sortevik fra Frp.

Minimal kontakt

Trass bred politisk enighet om at overvåkningen av norske innbyggere er uheldig, ble det sådd tvil om den rød-grønne regjeringen i tilstrekkelig grad har luftet bekymringen med sine svenske kolleger.

Det har ikke vært noen formell kontakt mellom norske og svenske myndigheter, etter det ble kjent at Sverige planlegger å utvide FRA-loven, slik at også politi og sikkerhetspolitiet Säpo får adgang til kommunikasjonen.

Det erkjente samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), som selv er uttalt skeptisk til FRA-loven.

- Det er grenser for hva norske styresmakter kan gjøre utover det som allerede er gjort. Det er over tre år siden FRA-loven ble vedtatt, og den har nå vært praktisert i mer enn to år, sa statsråden.

I høringen til ny ekomlov har det blitt foreslått at norske teleselskaper ikke får lov til å rute trafikken via Sverige uten at abonnentene ettertrykkelig blir gjort oppmerksomme på det.

- Jeg tar sikte på å fremme et slikt pålegg gjennom å foreslå de nødvendige endringene i ekomloven for Stortinget til høsten, varslet Kleppa.

- Jeg håper virkelig at man nå tar personvernet til enkeltmennesker i Norge på alvor, sa Bård Hoksrud (Frp) fra talerstolen.

Tas til etterretning

Fremskrittspartiet foreslo torsdag å instruere regjeringen til å ta opp kontakten med svenskene på formelt politisk nivå, og om nødvendig bringe saken inn for EU-domstolen. Men forslaget ble nedstemt.

Derimot sluttet stortingsflertallet seg til at Frp-forslaget vedlegges protokollen. Det betyr i praksis at det er mye fornuftig i forslaget og at regjeringen tar det til etterretning.

Tar opp saken

Flere i opposisjonen ville vite om samferdselsstatsråden nå vil ta opp FRA-loven og den ventede lovutvidelsen med sin svenske kollega, som hun skal treffe denne uken.

- På det er svaret ja. Jeg skal også sørge for at det i embedsverket som fra før er langt mer inne i de tekniske detaljene når det gjelder dette, enn det jeg er, også tar kontakt i den sammenhengen og viderefører den dialogen de har hatt fra før, svarte Magnhild Meltveit Kleppa.

Forslagene og den tilhørende debatten er gjengitt i sin helhet på Stortingets nettsider (sak nr. 8).

    Les også:

Til toppen