Stortinget skremt av svensk datasnoking

- Vi tar dessverre et nytt steg mot mindre personvern.

Stortinget skremt av svensk datasnoking
Så langt har det vært lite kontakt mellom norske og svenske myndigheter om den omstridte overvåkningen av norsk nettrafikk. Men nå lover regjeringen å ta opp kontakten og diskutere FRA-loven nærmere. Bilde: Marius Jørgenrud

Svensk etterretning har siden 2009 hatt adgang til å overvåke all tele- og datatrafikk som krysser landegrensene.

Den såkalte FRA-loven, oppkalt etter Försvarets Radioanstalt, åpner for systematisk snoking med dyp pakkeinspeksjon, dersom en spesialdomstol gir tillatelse til det.

Masseovervåkningen, som ifølge Datatilsynet rammer rundt 80 prosent av norsk internettrafikk, var i forrige uke oppe til debatt på Stortinget.

- Vi tar dessverre et nytt steg mot mindre personvern. Fra det vi gjorde da vi innførte datalagringsdirektivet, tar vi et nytt sted ut i det utrygge, og det skjer i vårt naboland, sa stortingsrepresentant Arne Sortevik fra Frp.

Minimal kontakt

Trass bred politisk enighet om at overvåkningen av norske innbyggere er uheldig, ble det sådd tvil om den rød-grønne regjeringen i tilstrekkelig grad har luftet bekymringen med sine svenske kolleger.

Det har ikke vært noen formell kontakt mellom norske og svenske myndigheter, etter det ble kjent at Sverige planlegger å utvide FRA-loven, slik at også politi og sikkerhetspolitiet Säpo får adgang til kommunikasjonen.

Det erkjente samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), som selv er uttalt skeptisk til FRA-loven.

- Det er grenser for hva norske styresmakter kan gjøre utover det som allerede er gjort. Det er over tre år siden FRA-loven ble vedtatt, og den har nå vært praktisert i mer enn to år, sa statsråden.

I høringen til ny ekomlov har det blitt foreslått at norske teleselskaper ikke får lov til å rute trafikken via Sverige uten at abonnentene ettertrykkelig blir gjort oppmerksomme på det.

- Jeg tar sikte på å fremme et slikt pålegg gjennom å foreslå de nødvendige endringene i ekomloven for Stortinget til høsten, varslet Kleppa.

- Jeg håper virkelig at man nå tar personvernet til enkeltmennesker i Norge på alvor, sa Bård Hoksrud (Frp) fra talerstolen.

Tas til etterretning

Fremskrittspartiet foreslo torsdag å instruere regjeringen til å ta opp kontakten med svenskene på formelt politisk nivå, og om nødvendig bringe saken inn for EU-domstolen. Men forslaget ble nedstemt.

Derimot sluttet stortingsflertallet seg til at Frp-forslaget vedlegges protokollen. Det betyr i praksis at det er mye fornuftig i forslaget og at regjeringen tar det til etterretning.

Tar opp saken

Flere i opposisjonen ville vite om samferdselsstatsråden nå vil ta opp FRA-loven og den ventede lovutvidelsen med sin svenske kollega, som hun skal treffe denne uken.

- På det er svaret ja. Jeg skal også sørge for at det i embedsverket som fra før er langt mer inne i de tekniske detaljene når det gjelder dette, enn det jeg er, også tar kontakt i den sammenhengen og viderefører den dialogen de har hatt fra før, svarte Magnhild Meltveit Kleppa.

Forslagene og den tilhørende debatten er gjengitt i sin helhet på Stortingets nettsider (sak nr. 8).

    Les også:

Les mer om: