Stortinget vedtar lov om personopplysninger

Et nytt lovverk skal gjøre det lettere å reservere seg mot at andre vet alt om deg og dine vaner. I tillegg skal du kunne bli kvitt telefonselgerne.

Et nytt lovverk skal gjøre det lettere å reservere seg mot at andre vet alt om deg og dine vaner. I tillegg skal du kunne bli kvitt telefonselgerne.

Identitet er den nye valutaen i informasjonssamfunnet, og alle vil ha en bit av din personlige identitets-kake, samtidig som de vil vite hva den er laget av. De som vil selge deg noe trenger å vite hva du spiser, kler deg i og om du ser 'Cæsar' på TV.

Den nye "Lov om behandling av personopplysninger" ble nylig vedtatt av Stortinget. Den skal sørge for større rettigheter for forbrukerne og mer omfattende plikter for de som sitter på personopplysninger.

Den nye loven innebærer at den enkelte må gi samtykke til å bli registrert, og det skal opprettes et sentralt reservasjonsregister hvor man kan si nei takk til telefonselgere og reklamebrev.

- Den nye loven endrer måten Datatilsynet jobber på. Den innebærer et begrepsskifte, fra Personregisterloven som den heter idag, til Lov om personopplysninger med dens økede fokus på innsamling og behandling av informasjon, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Hege Njaa Rygh til digi.no.

Rygh påpeker at lovendringen gir Datatilsynet en langt mer offensiv rolle enn det har i dag.

- Konsesjonsplikten bortfaller for registre med såkalte 'ikke-sensitive opplysninger', og dermed skifter Datatilsynets rolle fra saksbehandling til kontroll. De nye reglene medfører at vi kan ilegge mulkt til de som bryter loven, og det åpnes også for erstatningsansvar for gal behandling av personopplysninger.

Den nye loven skal være Datatilsynets måte å tilpasse seg informasjonssamfunnet og informasjons-økonomien på, og samtidig med at tilsynets rolle endres skjer det også forandringer i forbrukernes andel av ansvaret for eget privatliv.

- Den nye loven medfører selvbestemmelsesrett for forbrukerne på godt og vondt. Vi håper brukerne vil tenke seg godt om i forhold til det å gi fra seg personopplysninger, sier Rygh.

Datatilsynet har lenge gått med planer om et register hvor man kan reservere seg mot såkalt direkte markedsføring eller DM. Loven, som antas å trå i kraft fra januar 2001, slår fast at alle skal ha rett til å reservere seg mot adressert reklame enten den kommer på telefon, mobiltelefon, som e-post eller vanlig post.

De som sitter på adresser og telefonnummer må vaske sine registre opp mot reservasjonsregisteret fire ganger i året.

En gledelig nyhet for deg som er lei av å bli avbrutt midt i middagen av en glad stemme som tiltaler deg med fornavn og ønsker å selge deg abonnement på et båtblad selv om du har hatt patologisk vannskrekk siden fødselen.

Til toppen