Stortinget vil granske Skogsholm og BaneTele

Stortinget ber Riksrevisjonen granske Samferdselsdepartementets behandling av det statlige nettselskapet BaneTele.

Stortinget ber Riksrevisjonen granske Samferdselsdepartementets behandling av det statlige nettselskapet BaneTele.

Dette skjer samtidig som selskapets tidligere toppsjef Trygve Tamburstuen er siktet for hvitvasking og økonomisk utroskap mot BaneTele. Økokrim etterforsker saken etter anmeldelse fra selskapets styre.

–Det er behov for en skikkelig dyneløfting i denne saken, men på saklig og objektivt grunnlag, sa saksordfører Andre Dahl da han presenterte kontroll- og konstitusjonskomiteens enstemmige innstilling i Stortinget tirsdag.

Stortinget vil ha Riksrevisjonen til å gjennomgå Samferdselsdepartementets behandling av statslånet til BaneTele, og om modellen for styring og eierskap av BaneTele har åpnet for uheldige beslutningsprosesser.

Trygve Tamburstuen gikk i januar til komiteen med påstander om at departementet har påført selskapet betydelig verdireduksjon og økonomiske tap og forsinket utbyggingen av mobilsambandet for økt jernbanesikkerhet. Dette har ifølge Tamburstuen skjedd på grunn av inkompetanse og neglisjering av innspill om BaneTele og Jernbaneverket.

BaneTele er et datterselskap av Jernbaneverket, som selger ledig kapasitet på telenettet langs jernbanesporene og langs deler av strømnettet.

Tamburstuen trakk seg som sjef i BaneTele i fjor, etter avsløringer av at det ble gitt lån fra selskapet til Media Network, et selskap som Tamburstuens svoger eide halvparten av.

Til toppen