Stortinget vil ha hele Golf-regning

Flere partier på Stortinget etterlyser den totale regningen for Forsvarets Golf-prosjekt der som IBM og SAP bygger.

Flere partier på Stortinget etterlyser den totale regningen for Forsvarets Golf-prosjekt der som IBM og SAP bygger.

Stortinget skal nå behandle Regjeringens forslag til budsjett for andre fase av Forsvarets gigantiske IT-prosjekt, Prosjekt Golf. Golf har som mål å samle blant annet systemene for økonomi, personal, lager og mye annet som hver våpengren i dag har egne systemer for.

Det er IBM som har kontrakten på levering av et felles SAP-basert system til Forsvaret.

I sin anmodning til Stortinget til neste fase (LP2) kuttet Regjeringen noe i budsjettet til IBM og Forsvaret, men ber likevel om 400 millioner kroner. Teknisk sett er bevilgningen allerede gjort, men Regjeringen ber altså om fullmakt til å bruke pengene og ber ikke om mer. For man planla egentlig å be om minst 100 millioner kronerm mer. (Les tidligere sak i boksen til høyre)

Men i forbindelse med behandlingen av budsjettet for LP2 ber nå flere partier på Stortinget om en totaloversikt - Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV vil vite hva mer Forsvaret vil be om, skriver Aftenposten.

Orginalt ble Golf-prosjektet planlagt som tre delprosjekter. Fase 1 skapte systemer for samleregneskap, mens det reduserte fase 2-prosjektet skal gi:

- En integrert forsyningsløsning med felles innkjøp og lagerhold

- Et fullstendig internregnskap med konsolidering, budsjettering og økonomioppfølging – muliggjør vertikal styring og horisontal sam-handel

- Eksternregnskapsløsningen (LP 1-løsning) innføres til de enheter som benytter andre systemløsninger enn SAP.

Til toppen