Stortinget vil ikke delprivatisere

Stortinget vil ikke en gang vurdere en delprivatisering av Telenor. Ap, KrF, SV og Sp gikk i mot Høyreforslaget om å vurdere en delprivatisering av statsaksjeselskapet.

Stortinget vil ikke en gang vurdere en delprivatisering av Telenor. Ap, KrF, SV og Sp gikk i mot Høyreforslaget om å vurdere en delprivatisering av statsaksjeselskapet.

Regjeringen slapp også å gjennomgå Telenor sin egenkapitalsituasjon fremover, fordi også dette forslaget falt.

Forslagene ble fremmet under en interpellasjon fra stortingsrepresentant Torill Widvey (Høyre). Hun foreslo å pålegge Regjeringen å vurdere både en åpning for privat eierskap i Telenor, samt at egenkapitalsituasjonen skulle vurderes i forbindelse med regjeringens kommende langtidsprogram.

Widvey sa i interpellasjonen at hun var bekymret for Telenors ekspansjon, som hun mente kunne true konkurransesituasjonen og skade forbrukernes interesser. Hun spurte statsråd i samferdselsdepartementet Sissel Rønbeck om hun så noen som helst grenser for Telenors ekspansjonsplaner.

Rønbeck svar gav liten forståelse for Høyres bekymringer knyttet til konkurransesituasjonen.

Hun sa at Telenor ville møte sterk konkurranse på en rekke områder i fremtiden og var derfor glad for Telenors styrke.

Til toppen