Stortinget vurderer tvang for å løse år 2000-problemet

De tre største partiene på Stortinget - Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet - vurderer å ta bruk tvang overfor kommuner som ikke er klare for årtusenskiftet. De tre partiene mener næringsminister Lars Sponheim sitter med hendene i fanget.

De tre største partiene på Stortinget - Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet - vurderer å ta bruk tvang overfor kommuner som ikke er klare for årtusenskiftet. De tre partiene mener næringsminister Lars Sponheim sitter med hendene i fanget.

De IT-politiske talsmennene til Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vurderer å "ta over styringen" i arbeidet med å rette år 2000-problemet i offentlig sektor. Torstein Rudihagen (AP), Ansgar Gabrielsen (H) og Øystein Hedstrøm (FrP) mener at næringsminister Lars Sponheims satsing på informasjon og frihet under ansvar har feilet. Nå truer de med å kommandere Sponheim og kommunene til å få fortgang i år 2000-arbeidet.

Flere spørreundersøkelser og rapportene forskjellige etater har sendt til Direktoratet for sivil beredskap viser at store deler av offentlig sektor ikke vil klare å rette sine år 2000-problem før kommende nyttårsaften. En lang rekke samfunnskritiske funksjoner og basistjenester - som leveranse av vann og strøm, samferdsel og kommunal administrasjon - kan dermed bryte sammen natt til 1. januar (se egne saker om undersøkelse i høyre marg).

Sponheim skulle før påsken ha gitt Stortinget en fersk rapport om år 2000-arbeidet og en plan for hvordan regjeringen akter å få fortgang i det offentlige år 2000-arbeidet. - Fremleggelsen av rapporten og den etterfølgende debatten er nå utsatt en måned til slutten av april, forteller Hans Antonsen, politiske rådgiver i Næringsdepartementet til digi.no.

- Jeg har registerte at Sponheim peker på at kommunene selv har ansvaret - men hvis ikke dette fungerer, må vi vurderer alle typer virkemidler, inkludert instruksjon og øremerking av budsjetter, sier Høyre-representant Ansgar Gabrielsen til digi.no.

- Det blir meningsløst å snakke om kommunalt selvstyre når det gjelder slike akutte problemer. De små kommunene og etatene står for de mest grunnleggende samfunnstjenestene, poengterer han.

Gabrielsen mener det er mangelfullt at Sponheim baserer sin planlegging på stikkprøver i utvalgte kommuner.

- Gjennom fylkesmennene kan Sponheim be om en detaljert rapport fra alle kommuner, sier Gabrielsen, og får støtte av Arbeiderpartiets Torstein Rudihagen som mener at det er tvingende nødvendig å få en fullstendig rapport fra hver kommune.

- Situasjonen som avdekkes er svært skremmende og lite er gjort i mange av de mindre kommunene - mange har rett og slett ikke innsett alvoret i situasjonen, mener Rudihagen. Overfor digi.no sier han at "det er skremmende at Sponheim sitter med hendene i fanget" dersom han mangler instruksjonsmyndighet.

Rudihagen vil vente til han har hørt Sponheims redegjørelse i Stortinget før han kommer med forslag selv, men peker på at Stortinget allerede i fjor høst ba regjeringen om å øke tempoet i år 2000-arbeidet.

Øystein Hedstrøm (FrP) vil ikke utelukke at også han kommer til å fremme forslag og innstramningstiltak etter at Sponheim har lagt fram sin plan.

- Hvis situasjonen ikke har bedret seg, må vi vurdere strengere tiltak, sier Hedstrøm.

Antonsen forteller at Næringsdepartementet vurderer forskjellige tiltak, men vil ikke gå ut med dem før Sponheims redegjørelse i Stortinget.

- Næringsdepartementet vurderer hele tiden om de nåværende tiltak er tilstrekkelige, sier Antonsen. - Vi bruker instruksjonsrett der vi har det, blant annet gjennom Helsetilsynet som kan gi sykehus og sykestuer pålegg. Vi mener frivillighetslinjen er vellykket, veldig mange er kommet langt, men jeg må innrømme at for eksempel elektrisitetsverkens rapport til Direktoratet for sivil beredskap ikke er lystig lesning, sier han.

Til toppen