Stortingets nei gir bare en utsettelse

Det er flertall i Stortinget for et nei til nye MP3-regler, men dette er et slag i luften - EU kan tvinge Norge.

Det er flertall i Stortinget for et nei til nye MP3-regler, men dette er et slag i luften - EU kan tvinge Norge.

I går offentliggjorde Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Trond Giske at han og partiet har tenkt til å stemme nei til den nye åndsverksloven, også kalt MP3-loven. Dette betyr at det er flertall mot den nye loven i Stortinget.

Den nye loven vil gjøre det ulovlig å kopiere musikk man har kjøpt på en CD til for eksempel en MP3-spiller - dersom CDen er kopibeskyttet. Kulturdepartementet har tidligere overfor digi.no og mange andre påpekt at denne delen av EU-direktivet ikke kan endres av Norge - da må Stortinget si nei til hele direktivet.

Dette kan utløse en historisk konflikt med EU, men akkurat hva som skjer har det vært vanskelig å få rede på.

digi.no har snakket med både Justisdepartementet, EUs representasjonskontor og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland og ingen ville gi noe svar.

- Har ikke departementet utredet hva som vil skje dersom Stortinget velger å si nei, spør digi.no kulturministeren.

Først svarer Svarstad Haugland at hun ikke vet, men da digi.no gjentar spørsmålet henviser kulturministeren oss til Utenriksdepartementet.

- Hadde ikke Stortinget hatt nytte å vite hva som skjer før man eventuelt stemmer nei, spør digi.no.

Og da lover kulturministeren å sjekke med UD selv og komme tilbake til digi.no med et svar.

Noen minutter senere ringer ekspedisjonssjefen i departementet tilbake på vegne av Svarstad Haugland med et delvis svar.

- Prosedyrene er veldig klare - alle regler som vedtas i Norge som omfatter EU skal meldes til ESA, domstolen i EFTA. Så sjekker ESA om reglene mot EUs lovverk. Skulle man konkludere at lovverket Norge har vedtatt eller avvist strider mot EUs direktiver, gis ESA beskjed om dette og påpeker at Norge må gjøre endringer. Saken går så til EFTA-domstolen som kan pålegge Norge skal innføre direktivet, forteller ekspedisjonssjef Roy Kristiansen til digi.no.

Med andre ord: Stortingets nei til de nye MP3-reglene vil bare utsette saken med mindre man skal si opp EØS-avtalen. Makten til å si nei til slike EU-direktiver sa Stortinget fra seg som en del av EØS-avtalen.

Kristiansen påpeker at EU-direktivet og de nye MP3-reglene forlengst er innført i Danmark og Sverige.

Til toppen