Støtte til gratisavis nekt

Administrasjonsdepartementet har valgt å ta Norske Avisers Landsforbunds (NAL) klage til følge i den såkalte gratisavis saken.

Administrasjonsdepartementet har valgt å ta Norske Avisers Landsforbunds (NAL) klage til følge i den såkalte gratisavis saken.

NAL søkte i 1995 Konkurransetilsynet om rett til å begrense adgangen for NAL-medlemmer til å gi ut gratisaviser. Konkurransetilsynet avslo søknaden, hvorpå NAL klaget saken inn til administrasjonsdepartementet. Administrasjonsdepartementet har kommet til at klagen fra NAL tas til følge, fordi det ifølge departementet foreligger

særlige hensyn i saken. Departementet har lagt særlig vekt på at gratisaviser kan ha pressepolitiske

konsekvenser. - Som NAL har anført, kan gratisaviser komme til å svekke inntektsgrunnlaget for

lokalavisene, og føre til bortfall av lokalaviser og mindre mediemangfold. Videre kan gratisaviser

lettere komme til å blande sammen redaksjonelt stoff og annonsestoff, og således svekke tilliten til den

redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet. Endelig er det slik at reglene om pressestøtte er

knyttet til bestemmelsene om gratisaviser i NALs vedtekter, heter det i en pressemelding fra Administrasjonsdepartementet.

Departementet vil understreke betydningen av at det oppnås en mest mulig effektiv bruk av

ressursene også i mediemarkedet. Departementet finner imidlertid at de pressepolitiske konsekvenser

av å oppheve forbudet mot utgivelse av gratisaviser bør veie så tungt at NAL bør innvilges

dispensasjon.

Til toppen