Støtter arbeidet mot ID-tyveri

Regjeringen blar opp en halv million til Security Valley.

Støtter arbeidet mot ID-tyveri

Regjeringen blar opp en halv million til Security Valley.

Denne uken skrev vi om IT-sikkerhetsmiljøet Security Valley på Gjøvik, som opplevde manglende pengestøtte i kampen mot ID-tyvene.

ID-tyveriprosjektet deres har til hensikt å redusere et problem det er bred politisk enighet om å bekjempe, men opplevde liten interesse fra myndighetene.

- Det er betenkelig at Staten ikke griper sterkere inn i et så viktig samfunnsproblem, sa leder av prosjektet Christian Meyer til digi.no på mandag.

I dag kom meldingen om at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har besluttet å støtte dette arbeidet med en halv millioner kroner.

- Både offentlig og privat sektor trenger gode systemer og rutiner for å verne om forretningskritisk og sensitiv informasjon og kommunikasjon. Fordi trusselbildet stadig endrer seg er det viktig å styrke miljøer som bygger kompetanse og utvikler nye sikkerhetsløsninger, sier statssekretær i FAD Wenche Lyngholm i en pressemelding.

Fra før har prosjektet vært tilgodesett med en pengestøtte på 800.000 kroner, hovedsaklig gitt av private og finansintitusjoner. Bevilgningene fra staten kommer derfor godt med.

- Vi vil benytte midlene til å styrke samarbeidet mellom klyngens medlemmer og øke innovasjonen innenfor fagområdet. I år vil vi begynne å utvikle metoder for å simulere kriser i IKT-systemer og øve krisehåndtering, sier daglig leder Morten Schjelderup.

Schjelderup legger til at det er helt nødvendig å utvikle kompetanse og systemer for å gjennomføre øvelser og simuleringer på en profesjonell måte.

- Dette er i dag et forsømt område, mener han.

Informasjonssikkerhetsmiljøet Security Valley på Gjøvik ble etablert i 2008 og utgjør i dag omlag 50 personer.

De arbeider med utdanning, forskning, holdningsskapende arbeid, innovasjon og inkubatorvirksomhet.

Security Valley samarbeider med private virksomheter og organisasjoner i Norge, blant annet om å redusere identitetstyveri samt styrke dataetterforskning og trening i krisehåndtering.

    Les også:

Til toppen