Støtter lang klagefrist på mobilen

EU-forslaget om kortere klagefrist, møter også motstand fra Regjeringen.

Støtter lang klagefrist på mobilen

EU-forslaget om kortere klagefrist, møter også motstand fra Regjeringen.

Det foreslåtte EU-direktivet om felles regelverk for forbrukerrettigheter for de 27 medlemslandene, samt de tre EØS-landene, ser ikke ut til å gå i boks i Norge.

Dersom EU-direktivet blir vedtatt i Norge vil forbrukeres reklamasjonsfrist på mobiltelefoner, playstation og PC-er gå ned fra fem til to år.

Nå støtter Regjeringen Forbrukerombudet og vil samle Norge, Sverige, Danmark og Finland mot EU.

- Forbrukerrettighetene skal ikke svekkes, sier statssekretær Astri Aas Hansen i Justisdepartementet til Aftenposten.

EU ønsker å ha et regelverk for alle som skal selge varer og tjenester til forbrukerne i EU. Tanken er at det skal gjøre det enklere for bedrifter som ønsker å etablere seg i flere land som da bare trenger å sette seg inn i et direktiv og ikke i det nye landets lover.

Regjeringen er skeptiske til den såkalte totalharmoniseringen. Nå vil de sende et norsk innspill på EFTA-uttalelsene til EU-kommisjonen som blant annet går på at forbrukerrettighetene ikke skal svekkes.

Forbrukerombudet er glad for at forslaget møter motstand. Mange europeiske land har lengre klagefrist enn Norge med både seks og sju år, mens Finland har ikke frist i det hele tatt.

Mobiltelefoner har de siste årene toppet klagene hos Forbrukerrådet. EE-bransjen (Elektro- og Elektronikkbransjen), som har alle de store mobilprodusentene som medlemmer, har lenge hatt som en hjertesak å få igjennom to års klagefrist på mobilkjøp.

Til toppen