Straff for MP3-kopiering utsatt igjen

Infosoc-direktivet vil gjøre det straffbart å laste ned musikk fra nettet, men det ligger langt frem i tid.

Infosoc-direktivet vil gjøre det straffbart å laste ned musikk fra nettet, men det ligger langt frem i tid.

Siden februar 2002 har digi.no omtalt EUs såkalte Infosoc-direktiv. Infosoc er et stort lovverk som påvirker mange sider av media og rettigheter. Men bakgrunnen er klar; Infosoc er et resultat av film- og musikkbransjens press på EU for å bremse piratkopiering.

(Les tidligere saker i boksen til høyre)

Direktivet var planlagt innført i Norge i fjor sommer og så utsatt til jul. Så sa Kulturdepartementet i løpet av våren, men nå er innføringen av direktivet her i Norge utsatt enda en gang. For nå sier departementet januar 2005.

Norge kan tilpasse lovverket, men i utgangspunktet blir en rekke ting vi i dag enten har lov til eller som ikke er straffbart med den nye loven straffbart. Det blir blant annet trolig ulovlig med sonefrie DVDer og det blir klart ulovlig å laste ned musikk fra nettet.

Det kan i tillegg blir klart ulovlig å lage private kopier. Et slikt forbud vil ramme hardt for det vil stoppe både muligheten til å lage sikkerhetskopier og å kopiere fra et musikkformat til et annet. Et nei til private kopier vil gjøre det ulovlig å spille av musikken du har kjøpt på din MP3-lommespiller, for da må du kopiere musikken fra CDen du kjøpte.

Det er foreløpig bare syv av EU-landene som har innført Infosoc-direktivet. Ifølge avdelingsdirektør Bengt Hermansen i Kulturdepartementet blir direktivet høyst sannsynlig ikke operativ før tidligst ved nyåret. Hermansen er ansvarlig for opphavsrett innen film, video og programvare.

I praksis vil dette bety at det fortsatt ikke er straffbart å laste ned piratkopiert musikk og film i Norge. I dag er det bare å lage og å tilgjengeliggjøre, det vil si legge ut, som er klart straffbart.

- Dette er en komplisert sak med mange partsinteresser. Vi har hatt direktivet ute på høring mot 100 instanser som har gitt over 800 A-4 sider i svar, forteller Hermansen.

Innvendingene fra høringsinstansene går først og fremst på krav om lovlig kopieringsgrunnlag, vederlag eller kompensasjon for kopiering til privat bruk og vern av kopisperrer.

Manglende implementering av direktivet har tvunget EU-kommisjonen til å gjennomføre en omfattende undersøkelse mot de syv EU-landene som ennå ikke er operativ med en såkalt Reason Opinion avklaring.

Stortinget jobber nå med å fremme en proposisjon som skal være ferdig utarbeidet i inneværende stortingsperiode. Så skal man ta opp saken i EØS-organer. Hermansen tipper på at direktivet kan tre i kraft tidligst fra årsskiftet.

Det nye lovverket vil blant annet gjøre det klart ulovlig å spre verktøy som bryter kopisperrer, slik DVD-Jon blant annet er anklaget for å ha gjort. Men departementet har har gjort noe liberale valg.

- Vi har foreslått at det skal være lov å bryte sikkerhetssystemer for å spille av et medie. Etter vårt forslag vil det blant annet dermed være lov å bruke utstyr som spiller av DVD-plater laget for andre deler av verden, forteller Hermansen.

Om departementet vil stå ved sitt forslag er ikke klart - plate- og filmbransjen har åpenbart protestert høylytt. Uansett vil det ta tid før det blir ulovlig.

Til toppen