Straffer både Apple og Samsung

Har krenket hverandres patenter, sier en domstol i Korea.

Straffer både Apple og Samsung
Til venstre: Apple iPad 2 og iPhone 4S. Til høyre: Samsung Galaxy Tab 10.1 og Galaxy SIII. Dommen innebærer et forbud mot begge nettbrettene i Sør-Korea, mens begge mobiltelefonene kan selges videre. Den eldre iPhone 4 er derimot forbudt, i likhet med eldre mobiltelefoner i Galaxy-serien. Bilde: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

En domstol i Seoul avga i morges sin kjennelse i en rettssak om søksmål og motsøksmål med gjensidige beskyldninger om patentkrenkelser mellom Apple og Samsung, tilsvarende den som pågår i USA (se artikkelen Tøft for juryen i Apple vs Samsung).

Apple er kjent skyldig i å ha krenket to Samsung-patenter.

Samsung er kjent skyldig i å ha krenket ett Apple-patent.

Straffetiltakene er symbolske.

Apple er dømt til å betale 20 millioner won, i overkant av 100 000 kroner, til Samsung.

Samsung er dømt til å betale 25 millioner won, i underkant av 130 000 kroner, til Apple.

Produktene som patentkrenkelsene gjelder, kan ikke lenger selges i Korea. Apple må trekke tilbake iPhone 4 og iPad 2, men kan fortsette å selge nyere iPhone-modeller. Samsung må slutte å selge mobiltelefonene Galaxy S, SII og Nexus, samt nettbrettet Galaxy Tab 10.1.

Rettssaken i Seoul startet med at Samsung saksøkte Apple i juni i fjor, etter at Apple saksøkte Samsung i USA. Apple svarte med et motsøksmål. Søksmål og motsøksmål i Korea ble først behandlet som atskilte saker. Først i slutten av juni fant domstolen at det var hensiktsmessig å slå dem sammen og avgi kjennelse under ett.

Begge parter har anledning til å anke, først til en ankedomstol, deretter til høyesterett.

Les mer om: