Stråleflause for Compaq

Compaq må stoppe en leveranse på 4.000 flatskjermer til Ericsson. Årsaken er at skjermene avgir for mye elektromagnetisk stråling.

Compaq må stoppe en leveranse på 4.000 flatskjermer til Ericsson. Årsaken er at skjermene avgir for mye elektromagnetisk stråling.

Compaq leverer over halvparten av produktene i de drøyt 22.000 hjemme-PC-ene som Ericsson har handlet gjennom WM-data. Ifølge Computer Sweden tilfredsstiller imidlertid ikke flatskjermene, som er av typen Presario FP500, TCO' 95-standardens krav til elektromagnetisk stråling.

Omlag 4.000 Ericsson-ansatte har benyttet seg av hjemme-PC-tilbudet, der Presario-skjermen selges som et tillegg til grunnpakken.

Så langt er over 500 skjermer levert.

Nå stoppes imidlertid leveransene etter at en test utført av Ericsson i samarbeid med Semco har påvist at Compaqs egne opplysninger ikke stemmer overens med de reelle strålingsverdiene skjermene avgir.

- Vi foretok en stikkprøve hos Semco som viste at skjermen ikke klarer grenseverdiene for elektromagnetisk stråling, sier Abbe Dikmen til Computer Sweden. Dikmen arbeider med hjemme-PC-tilbudet hos Ericsson finans.

Ifølge Dikmen er det spenningsomformeren som regulerer bakgrunnsbelysningen i skjermen som i visse vinkler avgir for høy stråling.

Samtlige 4.000 Compaq-skjermer må derfor bygges om. Compaq skal i samarbeid med en tredjepartsleverandør som produserer skjermene ha kommet fram til en modifiseringsløsning for feilen som har oppstått. Løsningen går mellom annet ut på å bedre skjermingen av enkelte kabler inni skjermen.

Ifølge Computer Sweden er det ennå ikke klart hvor mye ombyggingen vil koste, men det er avgjort at de skjermene som allerede er levert til de Ericsson-ansatte skal tilbakekalles.

Til toppen