Strammere IT-budsjett krever åpne standarder

Standarder og fleksibel skreddersøm er oppskriften for trange tider, mener Ron Tolido i Capgemini.

Strammere IT-budsjett krever åpne standarder

Standarder og fleksibel skreddersøm er oppskriften for trange tider, mener Ron Tolido i Capgemini.

Analyseselskapet Gartner har gjentatte ganger i høst advart at IT-sjefer bør forberede seg på et mulig økonomisk tilbakeslag som følge av den vedvarende uroen i finansmarkedene.

Ron Tolido, Open Group-medlem og Capgeminis teknologidirektør for Europa og Asia, Ron Tolido, tok opp tråden da han foreleste på Capgeminis kundeseminar tirsdag.

– Mine erfaringer hos kunder er at IT-budsjettene nå er ganske fastlåste og vil være det de nærmeste fire årene. På grunn av risikoer ved store IT-investeringer er det nødvendig å bevise at man kan skape vekst gjennom IT, sier Tolido.

Troen på IT som en verdiskaper er dessuten betydelig mindre hos IT-ekspertene enn toppsjefene i større selskaper. Mens 83 prosent av styremedlemmene i en undersøkelse svarte at de tror IT må være en driver for vekst, var IT-folkene mindre påståelige: Bare 63 prosent mente det samme.

Tolidos budskap er at selskaper må framover satse på standardiserte og dertil rimeligere plattformer, og skape tjenester og fleksibilitet ved å bygge videre på åpne standarder og SOA (tjenesteorientert arkitektur) rettet mot kundenes kjernefokus.

– Virksomheter må basere sin virksomhet på standard programvare og løsninger i bunn, men skape merverdien ved å skreddersy fleksible løsninger til sine kunder på toppen som gjør det enkelt å redesigne og endre prosesser og rutiner, sier Tolido til digi.no.

Tolido sammenligner problemstillingen ved den bibelske beretningen om Kams barnebarn Nimrod som ville bygge et tårn helt til himmelen for å konkurrere med Gud. Tårnet ble høyt og lykkes langt på vei fordi alle snakket samme språk. Men som historien viser ble tårnet aldri realisert, fordi folkene ble slått med mange språk og spredd rundt om til verdens hjørner.

Til toppen