KOMMENTARER

Stramt budsjett – flere digitale tjenester

Statsråd Rigmor Aasrud blogger i digi.no, og håper på kommentarer og innspill.

IT-minister Rigmor Aasrud er ny gjestekommentator på digi.no. Det første innlegget handler om statsbudsjettet for 2012.
IT-minister Rigmor Aasrud er ny gjestekommentator på digi.no. Det første innlegget handler om statsbudsjettet for 2012. Bilde: Per Ervland
6. okt. 2011 - 10:00

Det er hyggelig for meg å være gjesteskribent på digi.no. Tidligere i år gratulerte jeg med 15 årsjubileum, og jeg synes det positivt at digi.no gjennom blogginnlegg fra eksterne bidrar til mer debatt om viktige temaer. Jeg ønsker selv å bidra i debatten og håper leserne bidrar med kommentarer og innspill til det jeg og andre kommer med.

I dag la vi fram forslag til statsbudsjett for 2012.

Mange har ventet i spenning på hva regjeringen kommer med. Forventningene har vært store. Kanskje litt for store? La meg derfor understreke det helt overordnede og viktigste med budsjettet: Budsjettet for 2012 skal trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Regjeringens forslag er tilpasset en økonomisk situasjon med stor internasjonal uro. Vi følger handlingsregelen for gradvis økt bruk av oljeinntektene. Det gjør oss forutsigbare og troverdige i den økonomiske politikken og bidrar til stabilitet i valutamarkedet. Dette er viktig for oss alle, enten vi jobber i offentlig sektor, i IT-bransjen eller andre steder i privat sektor.

For meg og regjeringen er det viktig at kvaliteten på offentlig forvaltning blir bedre.

Da kan vi frigjøre tid som blant annet kan brukes til raskere saksbehandling og oppgaver som krever at noen er til stede og at det kan være personlig kontakt. Derfor er det så viktig at vi gjennom statsbudsjettet for neste år har forslag om store bevilgninger til IKT-relaterte formål og statlige IKT-prosjekter. Dette er satsinger som bidrar til økt fart på utviklingen av offentlige digitale tjenester.

Jeg vil trekke fram noen store IKT-prosjekter som har fått bevilgninger i budsjettforslaget:

  • Vi foreslår å bevilge 220 millioner kroner til modernisering av IKT-løsninger i NAV. Programmet som er planlagt gjennomført over seks år, vil legge til rette for en betydelig økning av effektiviteten i saksbehandlingen både for etaten, brukere og andre aktører.
  • Politiets IKT-systemer fungerer ikke bra nok. Vi foreslår derfor å styrke budsjettet med 80 millioner kroner for å sikre nødvendig framdrift i arbeidet med ny IKT-infrastruktur, ny programvareplattform, bedre sikkerhetsløsninger og forprosjektet for nye straffesakssystemer.
  • Det foreslås å bevilge 85 millioner kroner til kjernejournaler i helsevesenet i 2012. Disse skal inneholde blant annet livbergende kritisk informasjon som medisinering, allergier og epikriser. Tilgangen til slik informasjon vil være av betydning for alle aktører i helsesektoren.
  • Altinn II-prosjektet skal videreføres, og vi foreslår å bevilge 162 millioner kroner til dette arbeidet i 2012. Til arbeidet med en metadataløsning for Altinn foreslås det bevilget 37,8 millioner kroner, hvorav 17,6 millioner kroner til utviklingsarbeid i Brønnøysundregistrene, og henholdsvis 1,5 og 18,7 millioner kroner til utviklingsarbeid i Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten.
  • Med utvikling av nytt felles grunnlagsdatasystem i Skatteetaten (MAG-prosjektet) ønsker vi å tilrettelegge for bedre kvalitet i likningen. Prosjektets totale kostnadsramme er 221,6 millioner kroner for perioden 2012–2015, inklusiv usikkerhetsavsetning på 61 millioner kroner. For 2012 foreslås det å settes av 43,6 millioner kroner til prosjektet.

Jeg har her nevnt fem store IKT-prosjekter. Til sammen bruker vi 495 millioner kroner på disse prosjektene neste år. Det er mye penger. Men vi vet det er viktig og riktig. Smarte hoder i IKT-næringen vil sammen med smarte hoder i offentlige etater sammen skape nye og bedre systemer, som er bra både for brukere og ansatte. Gjennom digitalisering og nye IKT-løsninger fornyer vi Norge.

Har du gode forslag og innspill til hva mer vi kan og bør gjøre for å digitalisere Norge?

I morges kom beskjeden om at Apple-gründer Steve Jobs er død. Jobs betydning og påvirkning for den teknologiske utviklingen kan vanskelig overvurderes. Det er lett å slutte seg til ordene fra president Obama om at «Jobs forandret livene våre, redefinerte hele bransjer og oppnådde en av de sjeldneste bragdene i menneskets historie».

– Rigmor Aasrud

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.